Xem thêm

đại phong là gì

đại phong là gì

TTC - Chúa xơi quá nhiều sơn hào hải vị nên sinh ra biếng ăn, gọi Trạng Quỳnh vào bảo:
intestine là gì

intestine là gì

1. (either of the two parts of) a long tube through which food travels from the…
mãi yêu tiếng anh là gì

mãi yêu tiếng anh là gì

Dịch theo ngữ cảnh của "mãi yêu" thành Tiếng Anh: Mãi yêu em. ↔ Forever and ever, babe.
nấm bào ngư tiếng anh là gì

nấm bào ngư tiếng anh là gì

nấm bào ngư kèm nghĩa tiếng anh oyster mushroom, và phát âm, loại từ, ví dụ tiếng anh, ví dụ tiếng việt, hình ảnh minh họa và các từ liên quan
clrscr là gì

clrscr là gì

Hàm clrscr() được sử dụng để xóa màn hình bảng điều khiển MS-DOS trên những trình biên dịch ngôn ngữ lập trình C cũ như Turbo C và Turbo C++. clrscr() không phải là một hàm C tiêu chuẩn, vì thế nếu bạn tiến hành biên dịch chương trình bao...
maple syrup là gì

maple syrup là gì

How can you tell when your maple syrup is finished? What temperature is maple syrup done at? What is a Brix? Learn these basics and more!
trầm mặc là gì

trầm mặc là gì

Từ điển mở Wiktionary
bún bò huế tiếng anh là gì

bún bò huế tiếng anh là gì

My authentic Bún Bò Huế recipe with detailed instructions, ingredient info, and photos. Learn to cook this spicy Vietnamese soup from scratch!
a12 hay a31 là gì

a12 hay a31 là gì

ạn đang tìm kiếm câu hỏi Son Black Rouge a12, a32 là màu gì, vậy thì bạn đã vào đúng nơi đúng lúc bởi vì bài viết này sẽ giúp bạn có được câu trả lời
kẹo trong tiếng anh là gì

kẹo trong tiếng anh là gì

Tra từ 'kẹo' trong từ điển Tiếng Anh miễn phí và các bản dịch Anh khác.