ấn chỉ tiếng anh là gì

VIETNAMESE

ấn chỉ

Bạn đang xem: ấn chỉ tiếng anh là gì

ấn chỉ thuế

Ấn đơn giản là khối hệ thống những văn phiên bản với tương quan cho tới nghành nghề thuế vô ngành kế toán tài chính.

1.

Xem thêm: mực lá tiếng anh là gì

Công ty vẫn tiến hành một ấn mới chỉ.

The company implemented a new tax material.

2.

Xem thêm: class diagram là gì

Ấn chỉ vẫn tác động xứng đáng nói đến lệch giá của Shop chúng tôi.

The tax material has significantly affected our revenue.

Tax materials in Vietnam are categorized (phân loại) into different types: - Tax certificates (chứng từ) lượt thích tax receipts (biên lai thu thuế), fee receipts (biên lai thu tiền), ... - Types of invoices lượt thích value-added tax invoices (hóa đơn độ quý hiếm gia tăng), sales invoices (hóa đơn phân phối hàng), ... - Other documents lượt thích registration forms (tờ khai), accounting books (sổ sách), and reports (báo cáo). These tax materials are crucial for tax compliance (tuân thủ) and serve as evidence (bằng chứng) for legal and administrative (hành chính) purposes.