anh trai đọc tiếng anh là gì

Bản dịch của "anh trai" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: anh trai đọc tiếng anh là gì

anh trai nằm trong u không giống cha {danh}

anh trai nằm trong thân phụ không giống mẹ {danh}

Bản dịch

VI

anh trai nằm trong u không giống cha {danh từ}

VI

anh trai nằm trong thân phụ không giống mẹ {danh từ}

Ví dụ về phong thái dùng

Vietnamese English Ví dụ bám theo văn cảnh của "anh trai" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Anh thiệt đẹp nhất trai!/Em thiệt (xinh) đẹp!

Xem thêm: smoked paprika là gì

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "elder brother" vô một câu

Now, you've inherited the remaining resources of your father and your elder brother.

Ignoring the warnings of his wicked elder brother, he ventures into the forest.

Born heir as his elder brother had died in infancy before his birth.

Xem thêm: act your age nghĩa là gì

At the age of 15, he started using a đoạn Clip camera to lớn direct short films with his elder brother.

He regularly attended the environs of government, always seeking advancement for his elder brother.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "anh trai" vô giờ Anh