arctg là gì

Excel mang đến Microsoft 365 Excel mang đến Microsoft 365 dành riêng cho máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 mang đến Mac Excel 2019 Excel 2019 mang đến Mac Excel 2016 Excel năm 2016 mang đến Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Bài ghi chép này tế bào mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng của hàm ATAN vô Microsoft Excel.

Bạn đang xem: arctg là gì

Mô tả

Trả về arctang, hoặc tang nghịch ngợm hòn đảo của một số trong những. Arctang là góc tuy nhiên tang của chính nó là số. Góc được trả về được xem bởi vì radian vô phạm vi kể từ -pi/2 cho tới pi/2.

Cú pháp

ATAN(number)

Cú pháp của hàm ATAN với những đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Tang của góc tuy nhiên mình thích.

Chú thích

Để biểu thị arctang bởi vì phỏng, hãy nhân thành phẩm với 180/PI( ) hoặc người sử dụng hàm DEGREES.

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ vô bảng tại đây và dán vô dù A1 của một bảng tính Excel mới nhất. Để công thức hiển thị thành phẩm, nên chọn bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

Xem thêm: huh là gì trên facebook

=ATAN(1)

Arctang của một tính bởi vì radian, pi/4

0,785398163

=ATAN(1)*180/PI()

Arctang của một tính bởi vì độ

45

=DEGREES(ATAN(1))

Arctang của một tính bởi vì độ

Xem thêm: obtain là gì

45

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập phá những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa huấn luyện và giảng dạy, lần hiểu cơ hội bảo mật thông tin trang bị của chúng ta và hơn thế nữa nữa.

Cộng đồng khiến cho bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, cung ứng phản hồi và lắng tai chủ kiến kể từ những Chuyên Viên với kỹ năng phong phú và đa dạng.

Tác giả

Bình luận