at one time là gì

Bản dịch của "at one time" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: at one time là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "at one time" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "at one time" nhập một câu

The band experienced many line up changes, with at least eighteen different people having been part of the band at one time or another.

At one time it was the world's largest factory, when it employed 3,200 workers.

Xem thêm: counterweight là gì

Only 32 consecutive cycle numbers may exist at one time.

Only a single hit can be scored by either fencer at one time.

Xem thêm: món xào tiếng anh là gì

At one time the 20th floor housed an observation deck, open to lớn the general public.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ Anh) của "at one time":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "at one time" nhập giờ Việt