bai du thi van dung kien thuc lien mon cua hoc sinh thcs

Thi vận dụng kiến ​​thức liên môn dành cho học sinh

Bạn đang xem: bai du thi van dung kien thuc lien mon cua hoc sinh thcs

Bìa cuộc thi vận dụng kiến ​​thức liên môn dành cho học sinh

Mẫu bìa dự thi kiến ​​thức liên môn dành cho học sinh được hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn học sinh, giáo viên THPT, THCS dễ dàng sử dụng và tham gia dự thi ứng dụng. kiến thức liên môn cho học sinh một cách hiệu quả.

Xin vui lòng tham khảo Mẫu bìa đề vận dụng kiến ​​thức liên môn

Mẫu bìa bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn

Nội dung thi vận dụng kiến ​​thức liên môn giải quyết tình huống thực tế

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Khuyến khích học sinh vận dụng kiến ​​thức các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tế; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp, năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
 • Đẩy mạnh việc gắn kiến ​​thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm “học đi đôi với hành”;
 • Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; phát huy sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong giáo dục.

2. Yêu cầu

Xem thêm: montage là gì

a) Yêu cầu đối với ban tổ chức

 • Tổ chức Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng.

b) Yêu cầu đối với học sinh dự thi

 • Vấn đề nghiên cứu phải phù hợp với năng lực và nguyện vọng của học sinh; phù hợp với chương trình, nội dung giảng dạy trong nhà trường và yêu cầu thực tiễn của xã hội; phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của trường phổ thông và không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của học sinh.
 • Sản phẩm dự thi phải đảm bảo tính trung thực của nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hoặc coi nội dung và kết quả nghiên cứu của người khác là của mình.

II. ĐỀ THI

 • Đối tượng phục vụ là học sinh các cấp, THCS, THPT.

III. HÀNG DÙNG THỬ

Xem thêm: bắp ngô tiếng anh là gì

 • Sản phẩm dự thi là một bài viết (không xuất bản, in ấn) của 01 học sinh hoặc nhóm 02 học sinh với độ dài không quá 3000 từ và dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc bài dự thi được mô tả trong Phụ lục đính kèm.
 • Bạn có thể kiểm tra một số đệ trình mẫu dưới đây.

Hội thi liên ngành bảo vệ môi trường

IV. TIÊU CHUẨN THI

 • Tình huống đưa ra phải là tình huống thiết thực, gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến ​​thức, kỹ năng và kinh nghiệm của người làm bài.
 • Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu ý nghĩa, tác dụng của việc giải quyết tình huống;
 • Nêu các phương án với các cách giải quyết tình huống khác nhau, ưu tiên các giải pháp, cách làm độc đáo, sáng tạo, khả thi.
 • Bài viết thể hiện tư duy mạch lạc, có sức thuyết phục, khéo léo trong việc chỉ ra hướng vận dụng, kết hợp kiến ​​thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.

Bạn có thể tải xuống tệp phù hợp với bạn tại các liên kết bên dưới.