ban chấp hành trung ương đảng tiếng anh là gì

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ CƠ QUAN / TỔ CHỨC TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

1. TÊN GỌI ĐẢNG VÀ CÁC CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
– Ban Chấp hành Trung ương Đảng:
Có 2 cách:
+ Cách 1:Central Committee of CPV
+ Cách 2:CPV Central Committee
– Sở Chính trị:
+ Viết chan chứa đủ:Political Bureau
+ Viết tắt:Politburo
– Ban Bế Tắc thư Trung ương Đảng:Secretariat of CPV Central Committee

Bạn đang xem: ban chấp hành trung ương đảng tiếng anh là gì

2. TÊN GỌI CÁC CƠ QUAN ĐẢNG TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
– Văn chống TW Đảng:
Có 3 cách:
+ Cách 1:Office of CPV Central Committee
+ Cách 2:CPV Central Committee Office
+ Cách 3:CPV Central Committee’s Office
– Ban Tổ chức Trung ương Đảng:
Có 2 cách:
+ Cách 1:CPV Central Committee’s Organization Commission
+ Cách 2:Organization Commission under CPV Central Committee
– Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng:
Có 2 cách:
+ Cách 1:CPV Central Committee’s Publicity and Education Commission
+ Cách 2:Publicity and Education Commission under CPV Central Committee
– Ban Dân vận Trung ương Đảng:
Có 2 cách:
+ Cách 1:CPV Central Committee’s Commission for Mass Mobilization

+ Cách 2: Commission for Mass Mobilization under CPV Central Committee
– Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng:
Có 2 cách:
+ Cách 1:CPV Central Committee’s Inspection Commission
+ Cách 2: Inspection Commission under CPV Central Committee
– Ban Đối nước ngoài Trung ương Đảng:
Có 2 cách:
+ Cách 1: CPV Central Committee’s Commission for External Relations
+ Cách 2: Commission for External Relations under CPV Central Committee
– Ban Nội chủ yếu Trung ương Đảng:
Có 2 cách:
+ Cách 1:CPV Central Committee’s Internal Political Commission
+ Cách 2:Internal Political Commission under CPV Central Committee
– Ban Kinh tế Trung ương Đảng:
Có 2 cách:

+ Cách 1:CPV Central Committee’s Economic Commission
+ Cách 2:Economic Commission under CPV Central Committee
– Đảng ủy khối những Cơ quan lại Trung ương:CPV Committee of Central-level Agencies’ Group
– Đảng ủy khối những Doanh nghiệp Trung ương:CPV Committee of National-level State-owned Enterprises’ Group
– Ban Cán sự Đảng/ Đảng đoàn:CPV Designated Representation
– Ban chỉ bảo vệ bảo vệ sức mạnh cán cỗ Trung ương:Central-level Senior Officials Healthcare Service
– Hội đồng Lý luận Trung ương:Central Council of Theoretical Studies
– Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:Ho Chi Minh National Academy of Politics
– Tạp chí Cộng sản:Communist Review
– Báo Nhân dân:People’s Newspaper
– Nhà Xuất bạn dạng Chính trị Quốc gia – Sự thật:National Political Publishing House
– Ban Chỉ đạo Cải cơ hội Tư pháp Trung ương:Central Steering Committee for Judicial Reforms
– Ban Chỉ đạo Trung ương về chống, kháng tham lam nhũng:Central Steering Committee on Anti-Corruption

3. CHỨC DANH ĐẢNG Tại TRUNG ƯƠNG
– Tổng Bế Tắc thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng:General Secretary of CPV Central Committee
– Ủy viên Sở Chính trị:
Có 2 cách:
+ Cách 1:Member of Political Bureau
+ Cách 2:Political Bureau Member
– Thường trực Ban Bế Tắc thư Trung ương Đảng:
Có 2 cách:
+ Cách 1:CPV Central Committee’s Executive Secretary
+ Cách 2:Executive Secretary of CPV Central Committee
– Bế Tắc thư Trung ương Đảng:
Có 2 cách:
+ Cách 1:Secretary of CPV Central Committee
+ Cách 2:Member of CPV Central Committee’s Secretariat
– Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng:
Có 3 cách:
+ Cách 1:Member of CPV Central Committee
+ Cách 2:CPV Central Committee member

+ Cách 3:CPV Central Committee’s member
– Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng:
Có 3 cách:
+ Cách 1:Alternate thành viên of CPV Central Committee
+ Cách 2:CPV Central Committee Alternate member
+ Cách 3:CPV Central Committee’s Alternate member
– Trưởng Ban (Ban Trung ương Đảng):Chairperson(hoặc Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ) of + thương hiệu Ban
– Chánh Văn chống Trung ương Đảng:Chairperson(hoặc Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ)of Office of CPV Central Committee
– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng:Chairperson (hoặc Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ) of Committee for Inspection under CPV Central Committee
– Phó Trưởng Ban túc trực (Ban Trung ương Đảng):Permanent Deputy Chairperson(hoặc Permanent Deputy Chairman nếu là nam giới, Permanent Deputy Chairwoman nếu là nữ) of + Tên Ban
– Phó Trưởng Ban Trung ương Đảng:Deputy Chairperson(hoặc Deputy Chairman nếu là nam giới, Deputy Chairwoman nếu là nữ) of + Tên Ban

– Phó Chánh Văn chống Trung ương Đảng:Vice Chairperson(hoặc Vice Chairman nếu là nam giới, Vice Chairwoman nếu là nữ)of + thương hiệu Văn chống như trên
– Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương:Vice Chairperson(hoặc Vice Chairman nếu là nam giới, Vice Chairwoman nếu là nữ)of + thương hiệu Ủy ban như trên
– Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương:Member of+ thương hiệu Ủy ban như trên
* Các Đảng cỗ trực nằm trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng:
– Quân ủy Trung ương:Central Military Party Committee
– Đảng ủy Công an Trung ương:Central Public Security Party Committee
– Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:Party Committee of National-level State-Owned Enterprises’ Group
– Đảng ủy Khối Cơ quan lại Trung ương:Party Committee of Central-level Agencies’ Group

1- NHÀ NƯỚC
– Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội căn nhà nghĩa Việt Nam:President of the Socialist Republic of Viet Nam
Chủ tịch nước:State President
Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội căn nhà nghĩa Việt Nam:Vice President of the Socialist Republic of Viet Nam
Phó Chủ tịch nước:Vice State President
– Văn chống Chủ tịch nước:
Có 3 cách:
+ Cách 1:Office of State President
+ Cách 2:State President’s Office
+ Cách 3:State Presidential Office

– Chủ nhiệm Văn chống Chủ tịch nước:Chairperson(hoặc Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ)of+ thương hiệu Văn chống như trên
– Phó Chủ nhiệm Văn chống Chủ tịch nước:Vice Chairperson(hoặc Vice Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ)of+ thương hiệu Văn chống như trên
– Trợ lý Chủ tịch nước:Assistant to lớn State President
– Thư ký Chủ tịch nước:Secretary of State President
2- CHÍNH PHỦ
– Thủ tướng:Prime Minister
– Phó Thủ tướng mạo thông thường trực:Permanent Deputy Prime Minister
– Phó Thủ tướng:Deputy Prime Minister
– Văn chống Chính phủ:
Có 3 cách:
+ Cách 1:Office of Government
+ Cách 2:Government Office
+ Cách 3:Government’s Office
– Chủ nhiệm Văn chống Chính phủ:Chairperson(hoặc Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ)of+ thương hiệu Văn chống như trên

– Phó Chủ nhiệm Văn chống Chính phủ:Vice Chairperson(hoặc Vice Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ)of+ thương hiệu Văn chống như trên
– Trợ lý Thủ tướng:Assistant to lớn Prime Minister
– Thư ký Thủ tướng:Secretary of Prime Minister
– Sở Quốc phòng:Ministry of National Defense
– Sở Công an:Ministry of Public Security
– Sở Ngoại giao:Ministry of Foreign Affairs
– Sở Tư pháp:Ministry of Justice
– Sở Tài chính:Ministry of Finance
– Sở Công Thương:Ministry of Industry and Trade
– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
– Sở Giao thông Vận tải:Ministry of Transport
– Sở Xây dựng:Ministry of Construction
– Sở tin tức và Truyền thông:Ministry of Information and Communications
– Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo:Ministry of Education and Training
– Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:Ministry of Agriculture and Rural Development
– Sở Kế hoạch và Đầu tư:Ministry of Planning and Investment

Xem thêm: cây cổ thụ tiếng anh là gì

– Sở Nội vụ:Ministry of trang chủ Affairs
– Sở Y tế:Ministry of Health
– Sở Khoa học tập và Công nghệ:Ministry of Science and Technology
– Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:Ministry of Culture, Sports and Tourism
– Sở Tài vẹn toàn và Môi trường:Ministry of Natural Resources and Environment
– Thanh tra Chính phủ:Government Inspectorate
– Ngân sản phẩm Nhà nước Việt Nam:The State Bank of Viet Nam
– Ủy ban Dân tộc:Committee on Ethnic Minority Affairs
– Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:President Ho Chi Minh Mausoleum Administration
– Kiểm toán Nhà nước:State phân tích và đo lường of Viet Nam
– chỉ bảo hiểm xã hộiViệt Nam:Viet Nam Social Insurance
– Thông tấn xã Việt Nam:Viet Nam News Agency
– Đài Tiếng trình bày Việt Nam:Voice of Viet Nam
– Đài Truyền hình Việt Nam:Viet Nam Television
– Viện Khoa học tập và Công nghệ Việt Nam:Viet Nam Academy of Science and Technology
– Viện Khoa học tập Xã hộiViệt Nam:Viet Nam Academy of Social Sciences

* MỘT SỐ ĐƠN VỊ CƠ BẢN THUỘC BỘ
– Văn chống Bộ:
Có 3 cách:
+ Cách 1:Ministry Office
+ Cách 2:Ministry’s Office
+ Cách 3:Office of Ministry
– Thanh tra Bộ:Ministry Inspectorate
– Tổng cục:DirectorateGeneral DepartmentAdminnistration
– Ban, Ủy ban:CommitteeCommissionPanel
– Cục:DepartmentAuthorityAgencyAdministration
– Vụ:Department
Ví dụ:
+ Vụ Tổ chức – Cán bộ:Department of Personnel and Organization
+ Vụ Pháp chế:Department of Legal Affairs/Legal Department
+ Vụ Hợp tác Quốc tế:Department ofInternational CooperationInternational Cooperation Department
– Học viện:Academy
– Viện:Institute
– Trung tâm:Center

– Hội đồng:Board/CouncilPanel
– Phòng:DivisionDesk/Section
* CÁC CHỨC DANH THUỘC BỘ:
– Sở trưởng:Minister
– Thứ trưởng Thường trực:Permanent Deputy Minister
– Thứ trưởng:Deputy Minister
– Tổng Cục trưởng:Director-General
– Phó Tổng Cục trưởng:Deputy Director-General
– Phó Chủ nhiệm Thường trực:Permanent Vice Chairperson(hoặc Permanent Vice Chairman nếu là nam giới, Permanent Vice Chairwoman nếu là nữ)
– Phó Chủ nhiệm:Vice Chairperson(hoặc Vice Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ)
– Trợ lý Sở trưởng:Assistant Minister
– Chủ nhiệm Ủy ban:Chairperson(hoặc Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ)of+ thương hiệu Ủy ban
– Phó Chủ nhiệm Ủy ban:Vice Chairperson(hoặc Vice Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ)of+ thương hiệu Ủy ban
– Chánh Văn chống Bộ:Chief of+ thương hiệu Văn phòng
– Phó Chánh Văn chống Bộ:Deputy Chief of+ thương hiệu Văn phòng

– Cục trưởng/Vụ trưởng:Director-General
– Phó Cục trưởng/Phó Vụ trưởng:Deputy Director-General
– Giám đốc Học viện:President ofAcademy/Academy President
– Phó Giám đốc Học viện:Vice President of Academy
– Viện trưởng:Director of Institute
– Phó Viện trưởng:Deputy Director of Institute
– Giám đốc Trung tâm:Director of Center/Center Director
– Phó Giám đốc Trung tâm:Deputy Director of Center
– Trưởng phòng:HeadChiefDirector of+Division
– Phó trưởng phòng:Deputy Head/Deputy ChiefDeputy Director ofDivision
– Chuyên viên cao cấp:Senior Official
– Chuyên viên chính:Principal Official
– Chuyên viên:Official
– Thanh tra viên cao cấp:Senior Inspector
– Thanh tra viên chính:Principal Inspector
– Thanh tra viên:Inspector

– Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội căn nhà nghĩa Việt Nam:The National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam
– Chủ tịch Quốc hội:Chairperson(hoặc Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ)of+ thương hiệu Quốc hội
– Phó Chủ tịch túc trực Quốc hội:Permanent Vice Chairperson(hoặc Permanent Vice Chairman nếu là nam giới, Permanent Vice Chairwoman nếu là nữ) + thương hiệu Quốc hội
– Phó Chủ tịch Quốc hội:Vice Chairperson(hoặc Vice Chairman nếu là nam giới, Vice Chairwoman nếu là nữ) + thương hiệu Quốc hội
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội:
Có 3 cách:

+ Cách 1:Standing Committee of National Assembly
+ Cách 2:National Assembly Standing Committee
+ Cách 3:National Assembly’s Standing Committee
– Văn chống Quốc hội:
Có 3 cách:
+ Cách 1:Office of National Assembly
+ Cách 2:National Assembly Office
+ Cách 3:National Assembly’s Office
– Chủ nhiệm Văn chống Quốc hội:Chairperson(hoặc Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ)of+ thương hiệu Văn chống như trên
– Phó Chủ nhiệm Văn chống Quốc Hội:Vice Chairperson(hoặc Vice Chairman nếu là nam giới, Chairwoman nếu là nữ)of+ thương hiệu Văn chống như trên
– Tổng thư ký Quốc hội:Secretary-General of National Assembly.
– Trợ lý Chủ tịch Quốc hội:Assistant to lớn National Assembly Chairperson
– Thư ký Chủ tịch Quốc hội:Secretary of National Assembly Chairperson

– Ủy ban Tư pháp Quốc hội:National Assembly Judical Committee
– Ủy ban Kinh tế Quốc hội:National Assembly Committee on Economy
– Ủy ban Tài chủ yếu, Ngân sách Quốc hội:National Assembly Committee on Finance and Budget
– Ủy ban Quốc chống và An ninh Quốc hội:National Assembly Committee on Security and National Defense
– Uỷ ban văn hoá, dạy dỗ, thanh niên, thiếu hụt niên và nhi đồng Quốc hội:National Assembly Committee on Culture, Education, Youth and Teneeger
– Uỷ ban về những yếu tố xã hội Quốc hội:National Assembly Committee on Social Affairs
– Ủy ban Khoa học tập, Công nghệ và Môi ngôi trường Quốc hội:National Assembly Committee on Science, Technology and Environment
– Ủy ban Đối nước ngoài Quốc hội:National Assembly Committee on Foreign Affairs

– Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao:Supreme People’s Procuracy
– Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao:President of+ thương hiệu Viện
– Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao:Vice President of+ thương hiệu Viện

Xem thêm: huh là gì trên facebook

– Tòa án Nhân dân Tối cao:Supreme People’s Court
– Chánh án:Chief Justice
– Phó Chánh án:Deputy Chief Justice

– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
Có 3 cách:
+ Cách 1:Central Committee of Viet Nam Fatherland Front
+ Cách 2:Viet Nam Fatherland Front Central Committee
+ Cách 3:Viet Nam Fatherland Front’s Central Committee
– Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:Presidium of+ thương hiệu Ủy ban Trung ương

– Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:Viet Nam Confederation of Labor
– Hội Nông dân Việt Nam:Viet Nam Farmers’ Union
– Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:Ho Chi Minh Communist Youth Union
– Hội Liên hiệp Phụ phái đẹp Việt Nam:Viet Nam Women’s Union
– Hội Cựu Chiến binhViệt Nam:Veterans’ Association of Viet Nam