bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tiếng anh là gì

VIETNAMESE

bằng chất lượng tốt nghiệp thpt

Bạn đang xem: bằng tốt nghiệp trung học phổ thông tiếng anh là gì

bằng cung cấp 3, bởi phổ thông

Bằng chất lượng tốt nghiệp thpt được cung cấp mang đến những người dân tiếp tục hoàn thành xong quy trình học hành bên trên những ngôi trường trung học phổ thông và chất lượng tốt nghiệp sau thời điểm băng qua kỳ ganh đua trung học phổ thông vương quốc. Phôi bởi do Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên cung cấp.

1.

Xem thêm: take advantages of là gì

Học sinh hoàn thành xong công tác này tiếp tục được trao bởi chất lượng tốt nghiệp thpt Hoa Kỳ và nước ta và một khi.

Students who complete this program will receive American and Vietnamese High School diplomas at the same time.

2.

Xem thêm: obtain là gì

Để được trao vào trong 1 ngôi trường cao đẳng 2 năm, cao đẳng hoặc ĐH tư năm, các bạn sẽ cần phải có bởi chất lượng tốt nghiệp thpt.

To be admitted to tướng a two-year college four-year college or university you will need a high school diploma.

phẳng phiu chất lượng tốt nghiệp thpt (high school diploma) được cung cấp (is granted) mang đến những người dân tiếp tục hoàn thành xong quy trình học hành (completed their studies) bên trên những ngôi trường trung học phổ thông và chất lượng tốt nghiệp sau thời điểm băng qua kỳ ganh đua trung học phổ thông vương quốc (national high school exam). Phôi bởi do Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên cung cấp (is issued by the Ministry of Education and Training).