bắp ngô tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "bắp ngô" vô giờ Anh

ngô danh từ

Bạn đang xem: bắp ngô tiếng anh là gì

English

 • maize
 • maze
 • corn

bắp danh từ

English

 • corn
 • maize
 • corn
 • ear of corn
 • maze

ngây ngô tính từ

English

 • green
 • unsophisticated

bắp vế danh từ

English

 • calf

màu vàng nhạt nhẽo của ngô danh từ

English

 • maize

bắp cày danh từ

bắp chân danh từ

English

 • calf

bí ngô danh từ

English

 • pumpkin

bắp thịt danh từ

English

 • sinew

bắp cuộn danh từ

English

 • loaf

bỏng ngô danh từ

Xem thêm: bắp ngô tiếng anh là gì

English

 • popcorn

bắp tay danh từ

English

 • bicep
 • biceps