bậu cửa sổ là gì

phát âm:   bậu hành lang cửa số câu"bậu cửa ngõ sổ" Tiếng Anh là gì

Câu ví dụ

  thêm câu ví dụ:   Tiếp>
 1. Những con cái chim sớm hót bên trên bậu cửa ngõ sổ thức tỉnh hắn.
 2. Bạn bịa đặt cây yêu thương mến của doanh nghiệp bên trên bậu cửa ngõ sổ lênh láng nắng và nóng.
 3. Cháu chỉ tách cỏ bên dưới bậu cửa ngõ sổ cơ thôi.
 4. Trên bậu hành lang cửa số, tuy nhiên ko khác lạ lắm.
 5. Cô rùng bản thân và trườn qua quýt ngoài bậu hành lang cửa số.
 6. Những kể từ khác

  1. "bật điện" là gì
  2. "bật đèn" là gì
  3. "bật lối chỉ" là gì
  4. "bật đứng dậy" là gì
  5. "bậu" là gì
  6. "bậy" là gì
  7. "bậy bạ" là gì
  8. "bậy nào" là gì
  9. "bắc" là gì
  10. "bật đứng dậy" là gì
  11. "bậu" là gì
  12. "bậy" là gì
  13. "bậy bạ" là gì