be bound to có nghĩa là gì

Bản dịch của "be bound to" nhập Việt là gì?

en

volume_up

be bound to = vi chắc chắn tiếp tục xảy ra

Bạn đang xem: be bound to có nghĩa là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "be bound to" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng mực. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

When does the bus/train bound for__[location]__ leave?

Khi nào là thì xe cộ buýt/tàu cút _[địa điểm]_ chạy?

Xem thêm: nnt là gì

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "be bound to" nhập một câu

The next leader won't be bound vĩ đại put that into an election platform, but the membership's will was clear.

However, he soon realised it didn't mean he'd be bound vĩ đại a life in the limelight forever.

It should not be bound vĩ đại one market.

Xem thêm: đèn chùm tiếng anh là gì

I definitely don't want vĩ đại be bound vĩ đại a constituency...

Under the new system banks will be bound vĩ đại implement a robust complaint handling system, unlike the old system, for facilitation of beneficiaries.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "be bound to" nhập giờ Việt