bê đê tiếng anh là gì

VIETNAMESE

bê đê

Bạn đang xem: bê đê tiếng anh là gì

bóng, xăng trộn nhớt

Bê đê là kể từ ngữ miệt thị chỉ những người dân đồng tính phái mạnh.

1.

Xem thêm: giá treo quần áo tiếng anh là gì

Bê đê là 1 kể từ xúc phạm.

Fag is a derogatory word.

2.

Xem thêm: ớt chuông tiếng anh là gì

Nhà ngôi trường mang 1 quyết sách nghiêm nhặt ngăn chặn việc dùng kể từ "bê đê."

The school has a strict policy against using the word "fag."

Mặc cho dù xã hội LGBTQIA+ đang được phần nào giành lại nghĩa tích rất rất (reclaim) cho kể từ bê đê. Nó vẫn là 1 kể từ ngữ mang ý nghĩa hóa học miệt thị vô văn cảnh công cộng. Vì thế nhằm chỉ về một người vô xã hội này, tất cả chúng ta hãy người sử dụng đúng nhãn (label) của chúng ta. Một số kể từ vựng về xã hội LGBTQIA+: - gay (đồng tính nam) - lesbian (đồng tính nữ) - transgender (chuyển giới) - queer (là một kể từ gọi công cộng mang đến những người dân ko cần là thẳng/straight) - bisexual (có xúc cảm yêu thương đối với cả phái mạnh láo nháo nữ) - asexual (người vô tính) - intersex (liên giới tính)