bể điều hòa tiếng anh là gì

BỂ ĐIỀU HÒA (Equalization tank)

1. Khái niệm

Khi lưu lượng và mật độ hóa học dơ thay cho thay đổi nhiều theo dõi giờ, Bể điều hòa thực hiện trách nhiệm điều tiết lưu lượng, mật độ và sức nóng độ nước thải nhằm mục đích tạo ra ĐK tiện lợi mang đến quy trình hoạt động và sinh hoạt của những dự án công trình xử lý nước thải.

Để tách hiện tượng kỳ lạ lắng cặn vô bể điều hòa và nhằm tăng mạnh kĩ năng đảo lộn đồng đều khối tích nước, rất có thể dùng giải pháp thổi khí hoặc khuấy trộn cơ khí mang đến bể.

Bạn đang xem: bể điều hòa tiếng anh là gì

2. Mục tiêu

 • Khắc phục những vấn đề vận hành tự sự xê dịch của lưu lượng;
 • Nâng cao hiệu suất của những quy trình phía sau;
 • Giảm độ cao thấp và chi phi của những xử lý đàng sau.

3. Ứng dụng

 • Khi lưu lượng vô thay cho thay đổi theo dõi giờ vô ngày;
 • Khi mật độ vô thay cho thay đổi theo dõi giờ trong thời gian ngày.

4. Dạng bể điều hòa

Điều hòa vô dòng: Tất cả loại chảy vô Bể điều hòa. Ổn ấn định lưu lượng và vận chuyển lượng;

Điều hòa ngoài dòng: Lưu lượng to hơn lưu lượng số lượng giới hạn tiếp tục chảy vô Bể điều tiết ngân sách bơm hạn chế.

5. Thuận lợi và bất lợi

a) Thuận lợi Khi vận dụng điều tiết lưu lượng

 • Xử lý sinh học được nâng lên, hạn chế nhẹ quá vận chuyển, trộn loãng những hóa học tạo ra khắc chế sinh học và pH được ổn định định;
 • Chất lượng Output đầu ra và hiệu suất cao nén bùn của bể lắng mùa 2 được nâng cao tự bông cặn đặc vững hơn;
 • Diện tích bề mặt lọc hạn chế, hiệu suất cao lọc được nâng lên, và không dừng lại ở đó chu kì rữa lọc đồng đều rộng lớn tự vận chuyển lượng thuỷ lực thấp hơn;
 • Trong xử lý hoá học, ổn định định vận chuyển lượng sẽ dễ dàng dàng điều khiển giai đoạn chuẩn chỉnh bị và châm hoá hóa học tăng độ tin cẩn của quy trình.

b) Bất lợi Khi vận dụng bể điều tiết lưu lượng

 • Diện tích mặt vày hoặc chỗ thiết kế cần thiết kha khá lớn;
 • Bể điều hoà ở những điểm sát quần thể dân sinh sống cần phải bao phủ kín nhằm hạn chế mùi;
 • Đòi hỏi cần khuấy trộn và bảo dưỡng;
 • Chi phí góp vốn đầu tư tăng.

6. Vị trí đặt điều Bể điều hòa

 • Có thể đặt:
  • Sau xử lý nhảy 1;
  • Trước bể lắng 1.
 • Điều hoà sau xử lý bậc 1 không nhiều tạo nên sự tích luỹ ván nổi và cặn lắng;
 • Điều hoà để trước bể lắng 1 rất cần phải sở hữu khuấy trộn để ngăn chặn sự lắng đọng của cặn và thổi khí để ngăn chặn tạo hình mùi.

7. Thể tích Bể điều hòa

Xác định vày cách thức loại thị và cách thức bảng: thể hiện nay thể tích tích luỹ của lưu lượng dòng vào và lưu lượng bơm (lưu lượng trung bình) theo dõi thời hạn.

Xem thêm: mc là gì

W = Q x t, m3;

Trong đó:

 • Q – Lưu lượng nước thải, m3/h;
 • t – Thời gian lận lưu nước, t = 4 ÷ 6h.

Diện tích bể:

S = W/h, m2;

Xem thêm: aquaphor healing ointment là gì

Trong đó:

 • h – Chiều cao công tác làm việc của bể (thường >1.5), m;

Trong thực tiễn, thể tích của bể điều hoà sẽ to hơn do:

 • Do sự khởi động liên tiếp của thiết bị thổi khí và khuấy trộn, ko mang đến phép bơm không còn hoàn toàn bể;
 • Khi cần thiết trộn loãng đầu vào sở hữu mật độ đậm đặc, dòng nước sau xử lý được tuần hoàn trở về bể điều hoà -> cần thiết thể tích thêm thắt vào.
 • Cần thể tích dự trữ Khi lưu lượng hằng ngày tăng đột ngột ngoài dự loài kiến.

8. Hình dạng bể điều hòa

 • Đối với Bể điều hòa bên trên dòng thải (giảm thiểu cả lưu lượng và vận chuyển lượng): vận dụng bể phản xạ khuấy trộn-dòng liên tục;
 • Không nên sắp xếp tỉ trọng dài : rộng lớn quá lớn;
 • Bố trí đầu vào và rời khỏi tách tạo dòng bị tiêu diệt (short-circuit) -> sắp xếp máy khuấy sát dòng vào.

9. Lưu ý Khi đảo lộn bể điều hòa

 • Cần đảo lộn và thổi khí mang đến toàn cỗ khối tích để tách lắng cặn;
 • Bể lắng cát nên để trước bể điều hòa để hạn chế cặn nặng lắng xuống lòng -> hạn chế yêu cầu tích điện khuấy;
 • Nhu cầu trộn mang đến Nước thải sinh hoạt sở hữu SS khoảng chừng 200 mg/L = 4 – 8 W/m3 ;
 • Thổi khí nhằm mục đích tách nước thải lên men kiêng cữ khí và gây ra mùi. Để tạo điều khiếu nại hiếu khí, vận tốc thổi khí 10-15 lít khí/phút.m3.
 • Việc thổi khí rất có thể thay cho vày khuấy trộn nếu như đàng sau sở hữu bể lắng I (HRT khoảng chừng 2 giờ) và bể sinh học.

Liên hệ Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn Công Nghệ Môi Trường Dovitech sẽ được tương hỗ.