bến cảng tiếng anh là gì

vi bến cảng = en

volume_up

harbor

Bạn đang xem: bến cảng tiếng anh là gì

chevron_left

chevron_right

VI

bến cảng {danh}

EN

 • volume_up harbor
 • port
 • quay
 • wharf

Bản dịch

VI

bến cảng {danh từ}

 1. general
 2. hàng hải học

1. general

bến cảng (từ khác: cảng, bến tàu)

volume_up

harbor {danh}

bến cảng (từ khác: cảng, TP. Hồ Chí Minh cảng, bến đò, bến tàu)

volume_up

port {danh}

bến cảng (từ khác: bến tàu, ke, bờ kè)

volume_up

quay {danh}

2. mặt hàng hải học tập

bến cảng (từ khác: cầu tàu)

volume_up

wharf {danh}

Xem thêm: sds page là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "bến cảng" nhập giờ đồng hồ Anh

cảng danh từ

English

 • port
 • harbor
 • harbour

bến danh từ

English

 • wharf
 • shore
 • station
 • terminal
 • pier
 • dock

bến tàu danh từ

English

 • port
 • harbor
 • wharf
 • pier
 • dock

bến đò danh từ

English

 • station
 • port

thành phố cảng danh từ

English

 • port
 • seaport

bến sau cùng danh từ

English

 • terminal

bến đỗ xe cộ buýt danh từ

English

 • bus stop

Hơn

Duyệt qua loa những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • bế kinh
 • bế mạc
 • bế quan lại lan cảng
 • bế quả
 • bế tắc
 • bế tắc không tìm kiếm đâu ra
 • bến
 • bến bờ
 • bến cuối
 • bến cuối cùng
 • bến cảng
 • bến lội
 • bến nước
 • bến phà
 • bến tàu
 • bến xe
 • bến xe cộ buýt
 • bến xe cộ đò
 • bến xà lan
 • bến đò
 • bến đỗ xe

Cụm kể từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm kể từ & Mẫu câu Những lời nói thông thườn nhập giờ đồng hồ Việt dịch sang trọng 28 ngữ điệu không giống. Cụm kể từ & Mẫu câu