by mistake là gì

Bản dịch của "by mistake" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: by mistake là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo gót văn cảnh của "by mistake" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "by mistake" nhập một câu

During his first treatment, he placed the order for a racing wheelchair by mistake.

Xem thêm: huh là gì trên facebook

This prevented any false signals being given by mistake.

It is often washed ashore along the beach and is a treacherous object if stepped on by mistake with bare feet.

Xem thêm: azerty là gì

The spill was caused by a valve that was left open by mistake.

He called the revolution a disappointment, a present by chance, a product of desperation, a revolution by mistake.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "by mistake" nhập giờ Việt