cà phê chồn tiếng anh là gì

VIETNAMESE

cà phê chồn

Bạn đang xem: cà phê chồn tiếng anh là gì

cà phê phân chồn

Cafe chồn là một trong loại coffe được tích lũy vô phân của những chú chồn và sau này được xử lý muốn tạo trở nên coffe chồn. Cafe chồn với mùi vị lạ mắt và nhiều tiền.

1.

Cafe chồn là loại coffe giắt nhất trái đất.

Xem thêm: nnt là gì

Civet coffee is the most expensive coffee in the world.

2.

Cafe chồn được sản xuất kể từ những phân tử coffe đang được ăn và bài trừ bởi vì cầy hương thơm.

Xem thêm: aps c là gì

Civet coffee is made from beans that have been eaten and excreted by civet cats.

Hãy nằm trong DOL học tập thương hiệu một trong những loại coffe độc kỳ lạ nhé!

- Dalgota coffee (cà phê bọt biển) - Egg coffee (cà phê trứng) - Coconut coffee (cà phê cốt dừa) - Civet coffee (cà phê chồn) - Sand coffee (cà phê cát)