Cách tìm tiệm cận đứng bằng máy tính Casio đúng 100%


Củng cố và giúp các em kiến ​​thức về đường tiệm cận của đồ thị hàm số câu trả lời Câu hỏi Bài 4: Giới từ; với Cách tìm đường tiệm cận đứng Đã cho chức năng, hãy theo dõi Bài viết sau.

Bạn đang xem: Cách tìm tiệm cận đứng bằng máy tính Casio đúng 100%

Bạn đang xem bài viết: Cách tìm đường tiệm cận đứng bằng máy tính casio chính xác 100%

ý tưởng Về tiệm cận đứng

Dòng x=x0 Còn được gọi là Tiệm cận đứng (hay tiệm cận đứng) của đồ thị hàm số y = f(x) là nếu:

+ limx→x0+f(x)=+∞

+ limx→x0−f(x)=−∞

+ limx→x0+f(x)=−∞

+ limx→x0−f(x)=+∞

Cách tìm đường tiệm cận đứng bằng máy tính casio

Ví dụ: Tìm các tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số:

Xem thêm: Cách tìm X trên máy tính nhanh, chính xác 100%

Cách Tìm Đường Tiệm Cận Đứng Bằng Máy Tính Casio (Ảnh 2)

hướng dẫn Phần thưởng:

Cách tìm đường tiệm cận đứng bằng máy tính Casio (Hình 3)

tín hiệu tiệm cận đứng

đó là tín hiệu quan trọng cần nhớ

  • Các hàm phân số giải được Về chụp ảnh Không phải là nghiệm của tử số có tiệm cận đứng.
  • Các hàm phân số có tử số là độ là độ Về chụp ảnh BC là ở đó.
  • Các hàm chính của biểu mẫu: y=√−√,y=√−bt,y=bt−√ có TCN. (dùng liên hợp)
  • hàm y=ax,(0
  • y=logax,(0

Cách tìm đường tiệm cận đứng bằng máy tính casio

Định nghĩa: Đường thẳng x=x0 để gọi y=f(x) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số nếu như Đáp ứng một trong bốn điều kiện sau:

1. Limx→x0+f(x)=+∞(–∞)

2. Limx→x0–f(x)=+∞(–∞)

Thủ tục:

- Bước 1. Tìm giá trị x0 sao cho hàm số y=f(x) không Cầm nắm rõ ràng (Thông thường ta đặt mẫu số bằng 0)

- Bước 2.

+ Tính limx→x0+f(x) bằng máy tính casio. Nhấn f(x)-> CALC -> chọn x=x0+0.00001

+ Tính limx→x0–f(x) bằng máy tính casio. Nhập f(x) -> nhấn CALC -> chọn x=x0–0,00001.

Kết quả có bốn dạng sau:

+ thứ gì đó Đối với số dương rất lớn, giả sử giới hạn là +∞.

+ thứ gì đó Âm rất nhỏ, giới hạn ước lượng là –∞.

+ thứ gì đó A.10–n có dạng, giới hạn bằng 0.

+ thứ gì đó hình thức là có Bình thường là B. Giả sử giới hạn bằng hoặc gần bằng B.

Ví dụ: tìm tổng cộng Các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Cách tìm đường tiệm cận đứng bằng máy tính Casio (Hình 9)

A. X = – 3 và x = -2

b. X = – 3

c. X = 3 và x = 2

D. X = 3

hướng dẫn Phần thưởng:

Mẹo: Đường tiệm cận đứng x = a thì thành tích ở đó thường cho công việc mẫu số để phát hiện và limx→ay=∞

Vì thế TÔI TRẢ LỜI nhìn thấy Có câu trả lời nào báo lỗi không?

Các bước bấm máy tính

– Bước 1: Nhập chức năng trên màn hình máy tính

Cách Tìm Đường Tiệm Cận Dọc Bằng Máy Tính Casio (Ảnh 10)

– Bước 2: Trả lời CACL

Đáp án A, B: x = -3 Ra 1 thành tích Cầm nắm rõ ràng Vậy loại A, B nên chỉ C, D đúng thành tích x = 2 nhìn thấy họ đang

Cách tìm đường tiệm cận đứng bằng máy tính Casio (Hình 11).

Đây gọi là lỗi quyền lực x = 2 là TCD Bây giờ chuyển sang bước 2

- Bước 3: Tính giới hạn

Để tính giới hạn tại x = 2 ta CALC tại x = 1.999999

Cách Tìm Đường Tiệm Cận Dọc Bằng Máy Tính Casio (Ảnh 12)

Nó không tiến tới vô cùng nên x=2 là sai

Vì vậy, chọn câu trả lời dễ dàng

Kết luận: Đồ thị hàm số này có 3 tiệm cận

Giải Bài Tập Đường Tiệm Cận Dọc - Giải Tích Lớp 12

câu hỏi Trang 27 SGK Giải Tích 12

Hàm số y = (2–x)/(x–1) (H.16) có đồ thị (C). tình trạng đánh giá Khoảng cách từ điểm M(x; y) ∈ (C) đến đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞.

23

Trả lời:

Từ điểm M(x; y) ∈ (C) đến đường thẳng y = -1 khi |x| → +∞ dần dần tiến đến 0.

câu hỏi Trang 29 SGK Giải Tích 12

tính toán 24 và nêu Bình luận Tính gần đúng khoảng cách MH khi x → 0 (H.17)

Giá trị 25

Trả lời:

26

Khi x tiến dần đến 0 thì độ dài MH cũng dần tiến đến 0.

Giải Bài tập 1 Trang 30 SGK Giải tích 12

Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

trị giá 27 rupee

Phần thưởng:

a) Ta có:

28

Xem thêm: xa luân chiến là gì

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng tại x = 2.

29

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = -1.

b) Ta có:

30

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng tại x = -1.

31

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = -1.

c) Ta có:

32

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng tại x = 2/5.

Đồng Tháp 33

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = 2/5.

đ) Ta có:

Biện pháp 34

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng tại x = 0 (trục Oy).

trị giá 35 rupee

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = -1.

Giải bài tập 2 Trang 30 SGK Giải tích 12

Tìm các tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số:

Biện pháp 36

Phần thưởng:

a) Ta có:

Giá trị ngôi nhà là 37

⇒ x = 3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

38

⇒ x = -3 là một tiệm cận đứng khác của đồ thị hàm số.

39

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai tiệm cận đứng là x = -3 và x = 3; Tiệm cận ngang là y = 0.

b) Ta có:

trị giá 40 rupee

+ Làm 41

⇒ x = -1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Biện pháp 42

⇒ x = 3/5 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Biện pháp 43

⇒ y = -1/5 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai tiệm cận đứng là x = -1 và x = 3/5 và một tiệm cận ngang là y = -1/5.

c)

Có thể là 44 Rs

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng tại x = -1.

+ Vâng một lần nữa

Đo 45

báo ảnh không tìm thấy tiền tố ngang.

đ)

Biện pháp 46

⇒ x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Bất động sản 47

⇒ y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Dạng số học về đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Biện pháp 48

Có thể là 49 Rs

Tiền thưởng là Rs.50

51 đáng tiền

bản tóm tắt

Hi vọng bài viết trên đã cung cấp thông tin chi tiết Cách tìm đường tiệm cận đứng Cho bạn. Đi nào hua.edu.vn Tìm hiểu thêm kiến ​​thức Học Một cái hữu ích khác!

Chúc một ngày tốt lành!

Nguồn: Tổng hợp

Xem thêm: xe giấy thanh lý hải quan la gì