cái chổi tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "cái chổi" vô giờ đồng hồ Anh

cái danh từ

Bạn đang xem: cái chổi tiếng anh là gì

English

 • thing
 • dealer
 • dealer
 • female

cái tính từ

English

 • female

cái kết danh từ

English

 • end

cái chụp ống sương danh từ

English

 • pot

cái loại danh từ

English

 • manner

cái khi danh từ

English

 • time

cái cặp danh từ

English

 • claw

cái rét danh từ

English

 • pot

cái ly danh từ

Xem thêm: obtain là gì

English

 • glass

cái cần thiết danh từ

English

 • rod

cái tấm che danh từ

English

 • shade

cái can danh từ

English

 • rod

cái ôm ghì động từ

English

 • embrace

cái sườn lưng danh từ

English

 • back

cái bạt tai danh từ

English

 • box

cái nợ danh từ

Xem thêm: điện thoại cố định tiếng anh là gì

English

 • debt

cái đầu danh từ

English

 • head