cán bộ công nhân viên tiếng anh là gì

VIETNAMESE

cán cỗ công nhân viên cấp dưới chức

Bạn đang xem: cán bộ công nhân viên tiếng anh là gì

officers, civil servants, and officials

NOUN

/ˈɔfəsərz, ˈsɪvəl ˈsɜrvənts, ænd əˈfɪʃəlz/

Cán cỗ công nhân viên cấp dưới chức là cơ hội gọi công cộng so với những người dân đang khiến những chuyên dụng cho nhập phòng ban nước nhà, đơn vị chức năng công lập.

Xem thêm: cây cổ thụ tiếng anh là gì

1.

Bộ trưởng đem trách cứ nhiệm vận hành cán cỗ công nhân viên cấp dưới chức.

The minister is responsible for managing officers, civil servants, and officials.

2.

Xem thêm: aps c là gì

Hội đồng thành phố Hồ Chí Minh đem quyết sách nghiêm nhặt về tuyển chọn dụng cán cỗ công nhân viên cấp dưới chức.

The thành phố council has a strict policy for hiring officers, civil servants, and officials.

Cùng DOL phân biệt “officer” và “official” nhé! 1.“Officer” thông thường nói đến một cá thể lưu giữ một cấp độ (rank) hoặc địa điểm (position) rõ ràng nhập một cấu tạo phân cấp cho (a hierarchical structure), ví dụ như sĩ quan liêu quân team (a military officer) hoặc sĩ quan liêu công an (a police officer). Họ thông thường đem quyền rời khỏi ra quyết định (decision-making authority) và phụ trách thực ganh đua những quyết sách và quy ấn định (enforcing policies and regulations). 2.“Official” trình bày rộng lớn bao la cho tới ngẫu nhiên ai sở hữu địa điểm đem thẩm quyền (authority) hoặc trách cứ nhiệm (responsibility) nhập một đội chức, ví dụ như cơ quan chỉ đạo của chính phủ (government) hoặc công ty lớn (corporate). Họ rất có thể đem hoặc ko lưu giữ một cấp độ (rank) hoặc chức vụ (title) rõ ràng, tuy nhiên bọn họ thông thường phụ trách vận hành (managing) hoặc giám sát (overseeing) những hướng nhìn (aspects) chắc chắn nhập hoạt động và sinh hoạt (operations) của tổ chức triển khai.