chắc chắn rồi tiếng anh là gì

vi chắc chắn rồi = en

volume_up

surely

Bạn đang xem: chắc chắn rồi tiếng anh là gì

chevron_left

chevron_right

VI

chắc chắn rồi {trạng}

EN

 • volume_up surely

Bản dịch

VI

chắc chắn rồi {trạng từ}

chắc chắn rồi (từ khác: ắt, ắt hẳn, ắt là, hẳn, tất yếu, chắc hẳn rằng, không tồn tại ngờ vực, hẳn rồi)

volume_up

surely {trạng}

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "chắc chắn rồi" vô giờ đồng hồ Anh

rồi liên từ

English

 • then

rồi trạng từ

English

 • already

chắn động từ

English

 • stop
 • block
 • obstruct
 • shield

chắc danh từ

Xem thêm: ei là gì

English

 • firm

chắc tính từ

English

 • stout
 • sure
 • firm
 • compact

chắc trạng từ

English

 • probably

chắc chắn là trạng từ

English

 • probably

chắc chắn rằng động từ

English

 • make sure

chắc chắn là thế trạng từ

English

 • for sure

Hơn

Duyệt qua quýt những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • chật vật
 • chậu
 • chậu giặt
 • chậu hoa
 • chậu rửa
 • chắc
 • chắc chắn
 • chắc chắn là
 • chắc chắn là thế
 • chắc chắn rằng
 • chắc chắn rồi
 • chắc chắn tiếp tục xảy ra
 • chắc hẳn
 • chắc mẩm
 • chắc nịch
 • chắc thắng
 • chắn
 • chắn xích
 • chắp
 • chắp vá
 • chắt

Cụm kể từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm kể từ & Mẫu câu Những lời nói thông thườn vô giờ đồng hồ Việt dịch thanh lịch 28 ngôn từ không giống. Cụm kể từ & Mẫu câu