chơi đẹp tiếng anh là gì

Phép dịch "chơi đẹp" trở thành Tiếng Anh

do right by, fair play, play fair là những phiên bản dịch tiên phong hàng đầu của "chơi đẹp" trở thành Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Tôi chỉ nói cách khác chúng ta đùa đẹp nhất với tôi. ↔ And all I can say is they did right by mạ.

 • Tôi chỉ nói cách khác chúng ta chơi đẹp với tôi.

  Bạn đang xem: chơi đẹp tiếng anh là gì

  And all I can say is they did right by mạ.

 • " Lối chơi đẹp nhiều người biết đến đâu rồi ?

  " Where is the famous fair play ?

 • play fair

  Nói cho tới anh biết điều này tức là chơi đẹp.

  Telling you would be playing fair.

 • Glosbe

 • Google

Bóng đá là 1 trong trò chơi đẹp đẽ, Austin.

Football is a beautiful game, Austin.

Chơi đẹp cùng nhau nhé.

Play nice.

Nói cho tới anh biết điều này tức là chơi đẹp.

Telling you would be playing fair.

Chúng ko chơi đẹp, thì sao tớ nên thực hiện thế?

These guys aren't fighting by the same rules, ví why should we?

Chơi đẹp đấy.

Nicely played.

Không chơi đẹp với đồng team cho tới lắm.

Doesn't work well with others.

Kỳ này, tớ cần được chơi đẹp với chúng ta.

This time, we need to tát play nice with them.

Chơi đẹp là trở thành khách hàng mời mọc thân quen luôn luôn đấy nhé.

Play your cards right, we might make you a regular.

Nhưng ông già cả đang được chơi đẹp, ko phản bội thỏa thuận hợp tác.

But the old man played it square, stuck to tát his bargain.

Tất cả những người hoàn toàn có thể chơi đẹp cùng nhau, hoặc đổi mới ngoài trên đây.

You can all play nicely together, or you can leave.

Xem thêm: vpop la gi

Hắn với chơi đẹp không?

Is this guy clean'?

Chơi đẹp đi nhé, thằng chó.

Come on, play nice, motherfucker.

Tôi chỉ nói cách khác chúng ta chơi đẹp với tôi.

And all I can say is they did right by mạ.

Chơi đẹp cút ông.

Be fair, sir.

2 mùa mới đây, Shop chúng tôi hàng đầu bảng xếp thứ hạng chơi đẹp.

Last 2 seasons... we were top of the charts for entertaining football.

Sẵn sàng nhằm chơi đẹp rồi chứ?

Ready to tát play nice?

Nếu ham muốn chơi đẹp, sao ko cút bầu cử ấy.

You want welfare, you'd better vote Democrat.

" Lối chơi đẹp nhiều người biết đến đâu rồi ?

" Where is the famous fair play ?

Chơi đẹp đấy

That's fair play.

Vậy sao nên chơi đẹp chứ?

So why play nice?

Anh phụ vương phiên chơi đẹp tê liệt.

You three play nice.

Chơi đẹp quá Carrie, tận dụng thằng em tôi.

Classy move, taking advantage of my brother.

Chơi đẹp lắm, em gái.

Xem thêm: nhãn phụ tiếng anh là gì

You go, girl.

Cậu chơi đẹp ko thì tớ tiếp tục nhổ không còn răng cậu rời khỏi.

You play nice, or I'll bust your teeth until you look lượt thích pigeon puke.