chóp bu là gì

Tra cứu giúp Từ điển Tiếng Việt - từ: chóp bu

chóp bu dt. Người đứng vị trí số 1 (lời giễu): Nắm được chóp bu.
Nguồn tham ô khảo: Từ điển - Lê Văn Đức
chóp bu dt. Bộ phận, ban chỉ dẫn cao nhất: cơ quan liêu chóp bu.
Nguồn tham ô khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt
chóp bu dt Nói những người dân ở vị thế tối đa nhập một đội chức (thường người sử dụng với ý mỉa mai): Hồi ấy bọn chóp bu thông thường ăn tài chính dân.
Nguồn tham ô khảo: Từ điển - Nguyễn Lân
chóp bu d. Nói những kẻ ăn bên trên ngồi trốc: Xưa cơ vua quan liêu là bọn chóp bu của xã hội.
Nguồn tham ô khảo: Từ điển - Việt Tân
chóp bu Nói diễu những kẻ ăn bên trên ngồi trốc.
Nguồn tham ô chiếu: Từ điển - Khai Trí

* Từ tham ô khảo:

tóp tép

Bạn đang xem: chóp bu là gì

chóp mao

chóp rễ

chót

chót

* Tham khảo ngữ cảnh

Tôi chứa chấp giờ chất vấn rộng lớn :
Ai đứng chóp bu bọn màỷ Ra phía trên mang lại tao thủ thỉ.

Xem thêm: obtain là gì

* Từ đang được tra cứu giúp (Ý nghĩa của kể từ, giải nghĩa từ): chóp bu

* Xem thêm: Từ điển Giúp phát âm Nôm và Hán Việt

Bài quan liêu tâm