chú lùn tiếng anh là gì

Như chú lùn này không tồn tại một khà năng tồn tại này.

This little guy has no visible means of self-support.

Bạn đang xem: chú lùn tiếng anh là gì

Hỏi tôi khoan thai thì có lẽ rằng tôi tiếp tục kể mang lại ông, chú lùn à.

Ask bầm nicely and maybe I'll tell you, dwarf.

Mỗi chú lùn đem hành động, linh hồn, tính cơ hội, tâm lý tăng và giảm riêng rẽ, v. v...

So each pygmy has its own behavior, psyche, mood swings, personalities and sánh on.

Mỗi chú lùn đem hành động, linh hồn, tính cơ hội, tâm lý tăng và giảm riêng rẽ, v.v...

So each pygmy has its own behavior, psyche, mood swings, personalities and sánh on.

Giselle lầm lẫn một người thấp nhỏ nhắn ở thành phố Hồ Chí Minh Thủ đô New York với chú lùn Càu nhàu (Grumpy).

Giselle mistakes a little person in Thủ đô New York City for the dwarf Grumpy.

Bảy chú lùn đang được cấm rồi".

"Seven Russians handed doping bans".

Sau cơ, cô gọi bảy chú lùn bằng phương pháp lúc lắc chuông Bing Bong.

She then summons the 7D by pulling a rope for the Bing-Bong Bell.

Sau cơ , chàng phát biểu với những chú lùn : " Để tôi nhìn coi quan tiền tài mang lại .

Then he said đồ sộ the dwarves , " Let bầm have the coffin .

Họ là chú lùn.

They're trolls!

Cậu đem mến coi những chú lùn Pygmies hông?

Do you lượt thích watching Pygmies?

Ừm, thế em ham muốn nhìn tương đương gái đứng lối hoặc chú lùn?

Well, bởi you want đồ sộ look lượt thích a prostitute or a dwarf?

Nàng Bạch Tuyết và.. 7 chú lùn.

Xem thêm: qj là gì

Snow white and the seven Dwarfs sss. sss.

Chuyện nường Bạch Tuyết và Bảy chú lùn

The Story of Snow White and the Seven Dwarves

" Làm sao nường biết lối vào trong nhà Shop chúng tôi ? " những chú lùn căn vặn tăng .

" How did you find your way đồ sộ our house ? " the dwarves asked further .

Chạy cút chú lùn, chạy đi!

Run, shorty, run!

Cô tớ đang được ruồng quăng quật những chú lùn nhằm trốn cút nằm trong hoàng tử, ai tuy nhiên chẳng biết.

She abandoned the dwarves đồ sộ hook up with a prince and everybody found out.

BẠCH TUYẾT VÀ BẢY CHÚ LÙN, / i

" Snow White and the Seven Dwarfs "

Tôi cược là các bạn chẳng biết gì về những chú lùn gia-tinh cả.

I'll bet you didn't know that about elves.

Họ là bảy chú lùn khai quật vàng ở những vùng núi .

They were the seven dwarves who mined for gold in the mountains .

Cháu nhỏ, tuy nhiên ko cần là một trong chú lùn.

I'm little, but I'm not a dwarf.

Những chú lùn hoàn toàn có thể lẳng lơ, hoang dại, và hoặc đem đặc điểm không dễ chịu.

Netherlands Dwarfs can be skittish, wild, and/or of a disagreeable nature.

Vậy, ai nhập số 7 chú lùn lý giải mang lại tôi biết là làm thế nào lại giành được tiếng?

Xem thêm: vpop la gi

Well, which one of the seven dwarfs can explain đồ sộ bầm how you get the audio?

Thế là nường Bạch Tuyết sinh sống hạnh phúc với những chú lùn .

So Snow White lived happily with the dwarves .