chuột rút tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "chuột rút" nhập giờ đồng hồ Anh

rút động từ

Bạn đang xem: chuột rút tiếng anh là gì

English

 • extract

chuột danh từ

English

 • mouse
 • mouse

bòn rút động từ

English

 • squeeze

chuột nhắt danh từ

English

 • mouse

chuột PC danh từ

English

 • mouse

bị loài chuột rút tính từ

English

 • cramped

gấp rút tính từ

English

 • hasty
 • urgent

một cơ hội nhanh chóng trạng từ

English

 • hastily

chuột túi danh từ

Xem thêm: ei là gì

English

 • kangaroo

chuột hương thơm danh từ

English

 • muskrat

chuột đồng danh từ

English

 • field mouse

chuột nhảy danh từ

English

 • gerbil

chuột lương y danh từ

English

 • guinea pig

chuột xạ danh từ

English

 • muskrat

vi rút danh từ

English

 • virus

chuột chù danh từ

Xem thêm: con hến tiếng anh là gì

English

 • shrew-mouse

chuột cống danh từ

English

 • sewer-rat