class diagram là gì

Đã đăng nhập thg 5 1, 2020 3:39 CH

3 phút đọc

Bạn đang xem: class diagram là gì

Trong 1 dự án công trình, việc tổ chức triển khai code gần giống clean code là một trong điều vô cùng cần thiết, nếu như cơ hội design những class hợp lí và rõ rệt sẽ hỗ trợ ích thật nhiều mang lại việc không ngừng mở rộng và gia hạn sau đây. Để thực hiện được điều này tất cả chúng ta rất cần được có một bạn dạng design Class Diagram thiệt sự hợp lí. Vậy Class Diagram là gì, hãy nằm trong dò thám hiểu.

Định nghĩa Class Diagram

 • Class diagram tế bào miêu tả loại của những đối tượng người tiêu dùng nhập khối hệ thống và những loại mối quan hệ không giống nhau tồn bên trên thân mật bọn chúng.
 • Là một chuyên môn quy mô hóa tồn bên trên ở toàn bộ những cách thức trở nên tân tiến phía đối tượng người tiêu dùng.
 • Biểu vật hoặc người sử dụng nhất nhập UML và thân mật và gần gũi nhất với những xây dựng viên.
 • Giúp những xây dựng viên trao thay đổi cùng nhau và nắm rõ phát minh của nhau.

Các đặc thù cơ bạn dạng của class diagram

 • Tên class
 • Attribute (field, property)
 • Operation (method, function)

Ví dụ khai báo thương hiệu, attribute, operation kèm cặp theo phong cách trả về của một class:

Access Modifier nhập class diagram

 • Sử dụng nhằm quánh miêu tả phạm vi truy vấn cho những Attribute và Operation của một class (Cấp quyền cho những class không giống dùng Attribute và Operation của class này).

 • 4 lựa lựa chọn phạm vi truy cập

  Xem thêm: nhãn phụ tiếng anh là gì

  • Private ( - ): Chỉnh bản thân những đối tượng người tiêu dùng được tạo ra kể từ class này hoàn toàn có thể dùng.
  • Public ( + ): Mọi đối tượng người tiêu dùng đều hoàn toàn có thể dùng.
  • Protected ( # ): Chỉ những đối tượng người tiêu dùng được tạo ra kể từ class này và class thừa kế kể từ class này hoàn toàn có thể dùng.
  • Package/Default: Các đối tượng người tiêu dùng được tạo ra kể từ class nhập lớp nằm trong gói hoàn toàn có thể dùng.

Relationship nhập class diagram

 • Sử dụng nhằm thể hiện tại từng mối quan hệ thân mật đối tượng người tiêu dùng được tạo ra từ một class với những đối tượng người tiêu dùng được tạo ra kể từ class không giống nhập class diagram.

 • 4 loại Relationship:

  Xem thêm: yamaha 3s là gì

  • Inheritance: 1 class thừa kế từ một class không giống.
  • Association: 2 class đem contact cùng nhau tuy nhiên không những rõ rệt ông tơ contact.
  • Composition: Đối tượng tạo ra kể từ lass A thất lạc thì đối tượng người tiêu dùng tạo ra kể từ class B tiếp tục thất lạc.
  • Agreegation: Đối tượng tạo ra kể từ lass A thất lạc thì đối tượng người tiêu dùng tạo ra kể từ class B vẫn tồn bên trên song lập.

Multiplicity nhập class diagram

 • Sử dụng nhằm thể hiện tại mối quan hệ về con số trong số những đối tượng người tiêu dùng được tạo ra kể từ những class nhập class diagram

  • 0...1: 0 hoặc 1
  • n : Bắt buộc đem n
  • 0...* : 0 hoặc nhiều
  • 1...* : 1 hoặc nhiều
  • m...n: đem ít nhất là m và tối nhiều là n


Kết luận

 • Việc design class diagram là vấn đề quan trọng tuy nhiên 1 xây dựng viên có tính chuyên nghiệp rất cần được đem.
 • Lý thuyết của class diagram khá giản dị tuy nhiên nhằm thực hành thực tế đảm bảo chất lượng thì nên trí tuệ và tay nghề xây dựng nhằm bạn dạng design đạt được sản phẩm rất tốt.
 • Rất hy vọng sự canh ty ý của chúng ta nhằm bản thân đầy đủ rộng lớn trong số nội dung bài viết tiếp sau ❤️

All rights reserved