cổ kính tiếng anh là gì

Bản dịch của "cổ kính" nhập Anh là gì?

vi cổ kính = en

volume_up

ancient

Bạn đang xem: cổ kính tiếng anh là gì

chevron_left

chevron_right

VI

cổ kính {tính}

EN

 • volume_up ancient
 • old

Bản dịch

VI

cổ kính {tính từ}

cổ kính (từ khác: thượng cổ, cựu, xưa, cũ)

volume_up

ancient {tính}

cổ kính (từ khác: thượng cổ, già nua, cựu, cũ, cổ hủ, lâu đời)

volume_up

old {tính}

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "cổ kính" nhập giờ Anh

kính danh từ

English

 • glass

cổ tính từ

English

 • secular

cổ danh từ

English

 • neck
 • neck

cổ hủ tính từ

English

 • old

cổ xúy động từ

English

 • praise

đáng kính tính từ

English

 • redoubtable

cổ phiếu danh từ

phủ kính tính từ

English

 • glazed

cổ xưa tính từ

English

 • old
 • ancient

cổ điển tính từ

English

 • classic

thị kính danh từ

English

 • eyepiece

cổ họng danh từ

English

 • gullet

cổ tự động học tập danh từ

English

 • paleography

ông lão đáng tôn trọng danh từ

English

 • patriarch

cổ vũ động từ

English

 • exhort

không biết kính trọng tính từ

English

 • undutiful

tỏ lòng kính trọng động từ

English

 • pay respect

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • cốt yếu ớt là
 • cồn
 • cồn cán
 • cồn cát
 • cồn thuốc
 • cồn thực vật
 • cồng kềnh
 • cổ
 • cổ họng
 • cổ hủ
 • cổ kính
 • cổ lỗ sĩ
 • cổ phiếu
 • cổ phần
 • cổ loại vật học
 • cổ súy
 • cổ tay
 • cổ truyền
 • cổ tức
 • cổ tự động học
 • cổ vũ

Cụm kể từ & Mẫu câu Chuyên mục Cụm kể từ & Mẫu câu Những lời nói phổ biến nhập giờ Việt dịch sang trọng 28 ngữ điệu không giống. Cụm kể từ & Mẫu câu