con ông cháu cha tiếng anh là gì

VIETNAMESE

con ông con cháu cha

Bạn đang xem: con ông cháu cha tiếng anh là gì

Con ông con cháu thân phụ (hoặc hay còn gọi là chuyên nghiệp quyền) là 1 trong trở thành ngữ phổ hải dương ở nước Việt Nam dùng làm chỉ con cái con cháu của những người dân đem quyền lực tối cao nhập xã hội. Những người nằm trong diện "con ông con cháu cha" luôn luôn được ưu tiên nhập tiếp thu kiến thức, thăng tiến bộ sự nghiệp, sự nghiệp rộng lớn những người dân không giống.

1.

Anh ấy vẫn đem mối quan hệ con cái ông con cháu thân phụ và bị cáo buộc tham ô nhũng.

Xem thêm: vpop la gi

He was guilty of nepotism and corruption.

2.

Xem thêm: dây chuyền sản xuất tiếng anh là gì

Anh ấy từ nhiệm nhập toàn cảnh đang được đương đầu với những cáo buộc về mối quan hệ con cái ông con cháu thân phụ và tham ô nhũng.

He resigned amid allegations of nepotism and petty corruption.

Các vẹn toàn nhân chủ yếu được chỉ ra rằng bao hàm chuyên nghiệp quyền (nepotism), tham ô nhũng (corruption), thực hiện gian lận lừa lọc (racketeering) và nguy hiểm nhất là tội móc ngoặc (collusion).