con sói tiếng anh là gì

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "con sói" vô giờ đồng hồ Anh

con đại từ

Bạn đang xem: con sói tiếng anh là gì

English

 • you
 • you
 • you

con danh từ

English

 • I

con mụ đại từ

English

 • she

con ý đại từ

English

 • she

con ấy đại từ

English

 • she

con con chuột danh từ

English

 • mouse
 • mouse
 • mouse

con con chuột PC danh từ

English

Xem thêm: montage là gì

 • mouse

con hào danh từ

English

 • dike

con lối danh từ

English

 • highway
 • path

con nít danh từ

English

 • child

con nhép danh từ

English

 • club

con giòi danh từ

English

 • grub

con phung phí tính từ

Xem thêm: take advantages of là gì

English

 • illegitimate
 • spurious

con vệt danh từ

English

 • seal