Conservation Là Gì ? Nghĩa Của Từ Conservation Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

conservation
*

conservation /,kɔnsə:"veiʃn/ danh từ sự giữ gìn, sự duy trì, sự bảo tồn, sự bảo toànconservation of energy: sự bảo toàn năng lượng
bảo toànconservation field (of force): trường bảo toàn (lực)conservation force: lực bảo toànconservation law: định luật bảo toànconservation laws: định luật bảo toànconservation of angular momentum: sự bảo toàn momen động lượngconservation of brightness: sự bảo toàn độ chóiconservation of charge: sự bảo toàn điện tíchconservation of energy: bảo toàn năng lượngconservation of energy: sự bảo toàn năng lượngconservation of energy law: định luật bảo toàn năng lượngconservation of mass: bảo toàn khối lượngconservation of mass: sự bảo toàn khối lượngconservation of mass-energy: bảo toàn khối-năng (khối lượng-năng lượng)conservation of mechanical energy: bảo toàn cơ năngconservation of momentum: bảo toàn năng lượngconservation of momentum: sự bảo toàn xung lượngconservation of momentum: bảo toàn động lượngconservation of parity: sự bảo toàn số chẵn lẻconservation of parity: bảo toàn (tính) chắn lẻconservation of radiance: sự bảo toàn độ bức xạconservation of radiance: sự bảo toàn độ trưngconservation system: hệ bảo toànenergy conservation: bảo toàn năng lượngenergy conservation: sự bảo toàn năng lượngenergy conservation program: chương trình bảo toàn năng lượnghearing conservation: sự bảo toàn thính giáclaw of conservation of energy: quy luật bảo toàn năng lượnglaw of conservation of energy: định luật bảo toàn năng lượnglaw of conservation of mass: định luật bảo toàn khối lượnglaw of conservation of mater: định luật bảo toàn vật chấtlepton conservation: bảo toàn leptonparticle number conservation law: định luật bảo toàn tần số hạtplaneness conservation: sự bảo toàn tính phẳngprinciple of conservation of energy: nguyên tắc bảo toàn năng lượngprinciple of conservation of energy: nguyên lý bảo toàn năng lượngprinciple of conservation of kinetic momentum: định luật bảo toàn mômen động lượngprinciple of conservation of momentum: nguyên lý bảo toàn xung lượngprinciple of conservation of momentum: định luật bảo toàn mômenprinciple of conservation of momentum: nguyên lý bảo toàn động lượngprinciple of energy conservation: nguyên lý bảo toàn năng lượngbảo tồnarchitectural conservation: sự bảo tồn kiến trúcconservation of nature natural conservation: bảo tồn thiên nhiênconservation system: hệ bảo tồnland conservation: sự bảo tồn đất đailandscape conservation: bảo tồn cảnh quannatural conservation: khu bảo tồn thiên nhiênwater and soil conservation: sự bảo tồn đất và nướcbảo vệconservation farming: canh tác bảo vệ đấthearing conservation: sự bảo vệ thính giácmiscellaneous water conservation project: dự án phụ trợ bảo vệ nguồn nướcgìn giữgiữ gìnsự bao góisự bảo quảnmonument conservation: sự bảo quản di tíchrefrigeration conservation: sự bảo quản lạnhsự bảo toànconservation of angular momentum: sự bảo toàn momen động lượngconservation of brightness: sự bảo toàn độ chóiconservation of charge: sự bảo toàn điện tíchconservation of energy: sự bảo toàn năng lượngconservation of mass: sự bảo toàn khối lượngconservation of momentum: sự bảo toàn xung lượngconservation of parity: sự bảo toàn số chẵn lẻconservation of radiance: sự bảo toàn độ bức xạconservation of radiance: sự bảo toàn độ trưngenergy conservation: sự bảo toàn năng lượnghearing conservation: sự bảo toàn thính giácplaneness conservation: sự bảo toàn tính phẳngsự bảo vệhearing conservation: sự bảo vệ thính giácsự đóng hộpLĩnh vực: xây dựngsự bảo tồnarchitectural conservation: sự bảo tồn kiến trúcland conservation: sự bảo tồn đất đaiwater and soil conservation: sự bảo tồn đất và nướcBoltzmann equation of conservationhàm Boltzmannconservation reservoirhồ trữ nướcconservation storage reservoirhồ trữ nướcbảo tồn (môi trường thiên nhiên)sự bảo quảnsự dự trữsự giữ gìnconservation areakhu bảo tồn (thiên nhiên, cổ tích...)conservation of resourcessự bảo tồn tài nguyênconservation zonekhu bảo tồnenergy conservation programkế hoạch tiết kiệm năng lượngenvironment conservationbảo vệ môi trườnglaw of conservation of massđịnh luật bảo toàn vật chất o sự bảo quản Sự ngăn ngừa huỷ hoại. o sự giữ gìn, sự bảo vệ § conservation of momentum : sự bảo toàn năng lượng

Thuật ngữ lĩnh vực Bảo hiểm

Conservation

Bạn đang xem: Conservation Là Gì ? Nghĩa Của Từ Conservation Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Sự ngăn chặn huỷ hợp đồng

Sự cố gắng giữ các đơn bảo hiểm nhân thọ không bị huỷ. Rất nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ có các nhân viên làm nhiệm vụ ngăn chặn này, họ thường liên hệ với những người có đơn bảo hiểm sắp bị mất hiệu lực để giải thích lợi ích của việc duy trì đơn bảo hiểm. Thông thường, cán bộ khai thác hợp đồng đó được thông báo về những đơn bảo hiểm đang có nguy cơ hoặc đang có khả năng bị huỷ bỏ để họ tiếp xúc trực tiếp với người có đơn bảo hiểm.

Bạn đang xem: Conservation là gì

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Conservation: Preserving and renewing, when possible, human and natural resources.

Xem thêm: pc nvr là gì

Xem thêm: Cách Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Bậc Hai, Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Toán 9

The use, protection, and improvement of natural resources according to principles that will ensure their highest economic or social benefits.

Sự bảo tồn: Là sự bảo quản và tái tạo, nếu có thể, những nguồn tài nguyên thiên nhiên và con người. Việc sử dụng, bảo vệ và cải tạo những nguồn tài nguyên thiên nhiên dựa trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích kinh tế xã hội cao nhất.

Xem thêm: sgpt trong xét nghiệm máu là gì