cục nóng máy lạnh tiếng anh là gì

VIETNAMESE

cục rét điều hòa

Bạn đang xem: cục nóng máy lạnh tiếng anh là gì

Cục rét điều tiết là một trong nhập 2 modul chủ yếu của điều tiết, viên rét được lắp ráp bên phía ngoài mái ấm nhằm xả sức nóng rời khỏi môi trường thiên nhiên, hiểu một cơ hội cơ bạn dạng thì thuộc tính của viên rét điều tiết là xả sức nóng rời khỏi môi trường thiên nhiên ngoài sau khoản thời gian môi hóa học giá buốt đang được hít vào sức nóng nhập chống kể từ viên giá buốt.

1.

Một cái điều tiết thường thì đem 2 phần và phần bên phía ngoài mái ấm là viên rét điều hoà.

Xem thêm: light up là gì

An airconditioner normally has 2 parts and the part outside the house is condensing unit.

2.

Xem thêm: azerty là gì

Bạn thi công viên rét điều hoà ở đâu vậy?

Where bởi you install the condensing unit?

Cục rét điều tiết (Condensing unit) là một trong nhập 2 modul chủ yếu (main modules) của điều tiết, viên rét được lắp ráp bên phía ngoài mái ấm nhằm xả sức nóng (discharge heat) rời khỏi môi trường (environment).