cuộn dây không thuần cảm là gì

1. Cuộn chão ko thuần cảm

 • A B L , r
 • Cuộn chão ko thuần cảm là một trong những cuộn chão với năng lượng điện trở \(r\) do năng lượng điện trở của chão cuốn. Tại phía trên bản thân rất cần phải phân biệt với cuộn dây thuần cảm, là một trong những cuộn chão lí tưởng với năng lượng điện trở vày 0. Cuộn chão thuần cảm hoặc thường hay gọi là cuộn cảm.
 • Cuộn chão ko thuần cảm tương tự với cùng một cuộn cảm tiếp nối đuôi nhau với cùng một năng lượng điện trở.
  • ABL, r \(\Leftrightarrow\)  A B L r
 • Giản thiết bị véc tơ
  • i U U O U r L d
  • Ta được: \(U_d=\sqrt{U_r^2+U_L^2}\)
  • Hay: \(Z_d=\sqrt{r^2+Z_L^2}\)

2. Hiện tượng nằm trong tận hưởng điện

Bạn đang xem: cuộn dây không thuần cảm là gì

Xem thêm: nhúng bài viết là gì

 • Điều kiện: \(Z_L=Z_C\)\(\Leftrightarrow\omega L=\frac{1}{\omega C}\)\(\Leftrightarrow \boxed{\omega =\frac{1}{\sqrt{LC}}}\)
 • Kết quả:
  • \(u\) cùng trộn với \(i\)
  • Hệ số công suất \(\cos\varphi=1\)
  • Cường phỏng hiệu dụng đạt độ quý hiếm cực kỳ đại \(I=\frac{U}{R}\)
  • Công suất dung nạp đạt độ quý hiếm cực kỳ đại \(P=U.I=I^2.R=\frac{U^2}{R}\)

3. Bài tập

 • Bài 1, Bài 2, Bài 3, Bài 4
 • Hỏi đáp - Trao thay đổi bài