đảng viên tiếng anh là gì

VIETNAMESE

đảng viên

Bạn đang xem: đảng viên tiếng anh là gì

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng viên là kẻ thâm nhập và được kết hấp thụ vô bên cạnh đó sinh hoạt vô Đảng Cộng sản VN.

1.

Số lượng Đảng viên Đảng nằm trong sản VN tính cho tới kỳ đại hội XIII (năm 2021) dự trù là khoảng chừng 5,3 triệu con người.

The number of Communist Party members of the Communist Party of Vietnam as of the XIII Congress (in 2021) is estimated at about 5.3 million tiệc nhỏ members.

2.

Mỗi đảng viên của Đảng đều phải sở hữu trách móc nhiệm trong các công việc thiết kế đàng lối, công ty trương, quyết sách của Đảng.

Xem thêm: spacex là gì

Each tiệc nhỏ thành viên is responsible for the formulation of the Party's lines, guidelines and policies.

Một số kể từ vựng tương quan cho tới những tổ chức triển khai chủ yếu trị:

- Đảng Cộng sản Việt Nam: Communist Party of Viet Nam

- Đảng viên: Party member

- Chi bộ: Party cell

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh Communist Youth Union

- Đoàn viên: Union member

Xem thêm: mmaq là gì

- Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh Pioneers’ Organization

- Đội viên: member of Ho Chi Minh Pioneers’ Organization

- Công đoàn: Trade Union