đảo ngược tiếng anh là gì

Bản dịch của "đảo ngược" nhập Anh là gì?

vi đảo ngược = en

volume_up

reverse

Bạn đang xem: đảo ngược tiếng anh là gì

chevron_left

chevron_right

VI

đảo ngược {động}

EN

 • volume_up reverse

bay hòn đảo ngược {danh}

EN

bay xoắn hòn đảo ngược {danh}

EN

 • volume_up outside pin

có thể hòn đảo ngược {tính}

EN

Bản dịch

VI

đảo ngược {động từ}

đảo ngược (từ khác: hòn đảo nghịch ngợm, thực hiện trái ngược lại)

volume_up

reverse {động}

VI

bay hòn đảo ngược {danh từ}

1. sản phẩm ko

bay hòn đảo ngược

volume_up

inverted flying {danh}

VI

bay xoắn hòn đảo ngược {danh từ}

1. sản phẩm ko

bay xoắn hòn đảo ngược

volume_up

outside pin {danh}

VI

có thể hòn đảo ngược {tính từ}

có thể hòn đảo ngược (từ khác: hoàn toàn có thể hòn đảo lộn)

volume_up

reversible {tính}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "inverted flying" nhập một câu

more_vert

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

This is known as countershading, and can be useful on aircraft such as heavy bombers that tự not tự much inverted flying during combat.

 • open_in_new Dẫn cho tới source
 • warning Yêu cầu chỉnh sửa

I saw their crazy dives, quick rolls, reverse turns and inverted flying, always with just brief burst of fire vĩ đại save ammunition.

Xem thêm: huh là gì trên facebook

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "đảo ngược" nhập giờ đồng hồ Anh

đảo động từ

English

 • transpose

đảo danh từ

English

 • island

đảo tính từ

English

 • reverse

ngược danh từ

English

 • back
 • opposite
 • contrary

ngược tính từ

English

 • adverse
 • inverse

ngược trạng từ

English

 • upside down

trái ngược danh từ

English

 • cross
 • contrary

trái ngược tính từ

English

 • contrary
 • contradictory

lộn ngược danh từ

English

 • back

bạo ngược tính từ

English

 • despotic

đảo lại trạng từ

English

 • conversely

có thể hòn đảo ngược tính từ

English

 • reversible

đảo lộn động từ

English

 • overturn

đảo nghịch ngợm động từ

English

 • reverse

lật ngược động từ

English

 • turn upside down

Hơn

Duyệt qua quýt những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

Xem thêm: ei là gì

 • đảng Dân Chủ
 • đảng phái
 • đảng quốc gia
 • đảng viên đảng Quốc xã
 • đảo
 • đảo Síp
 • đảo băng
 • đảo lại
 • đảo lộn
 • đảo nghịch
 • đảo ngược
 • đảo quốc Mô-ri-tút
 • đảo san hô
 • đấm
 • đấm nhau
 • đấng siêu phàm
 • đấng thần linh
 • đấng toàn năng
 • đấng tối cao
 • đất
 • đất Mỹ

Động từ Chuyên mục phân chia động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu vớt với phân mục của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân chia động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ Quý khách hàng mong muốn nghỉ ngơi giải lao vị một trò chơi? Hay bạn thích học tập thêm thắt kể từ mới? Sao ko gộp cộng đồng cả nhị nhỉ! Chơi