dấu cách là gì

Dấu cơ hội là kí tự động white trình diễn một khoảng chừng rỗng vô văn phiên bản in hoặc ghi chép.

Bạn đang xem: dấu cách là gì

1.

Có một lốt cơ hội bị quá trong những ký tự động.

There is an extra space between the characters.

2.

Xem thêm: cây cổ thụ tiếng anh là gì

Bạn cũng rất cần được đánh giá cẩn trọng những lốt cơ hội vô văn phiên bản của tôi.

You also need vĩ đại carefully kiểm tra the space in your text, too.

Chúng tớ nằm trong dò thám hiểu về những nghĩa không giống nhau của space vô giờ đồng hồ Anh nha!

Xem thêm: yamaha 3s là gì

- lốt cách: There is an extra space between the characters. (Có một lốt cơ hội bị quá trong những ký tự động.)

- ko gian: We should debate about the outer space. (Chúng tớ nên thảo luận về không khí vũ trụ)

- khoảng chừng trống: There is a huge space in my heart. (Có một khoảng chừng rỗng rộng lớn vô trái khoáy tim tôi.)