đệ trình là gì

Tìm

Bạn đang xem: đệ trình là gì

- đg. (trtr.). Đưa lên, gửi lên; trình. Đệ trình report lên chính phủ nước nhà. Đệ trình tuột sách.


hdg. Đưa trình lên cung cấp bên trên.

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

đệ trình

  • verb
    • to lớn refer, to lớn submit


Lĩnh vực: xây dựng
 submit

chương trình cần đệ trình

 Programme to lớn be Submitted

đệ trình lại

 resubmit

sự đệ trình

 drawing-out

thực thể phân trị và đệ trình

 Submission and Delivery Entity (SDE)

Xem thêm: aps c là gì


 tender

đệ trình (một dự án công trình...lên)

 submit

đệ trình trả ra

Xem thêm: món xào tiếng anh là gì

 exhibit

đệ trình lên trọng tài

 submit plans arbitration

đệ trình lên trọng tài

 submit plans arbitration (to)

người đệ trình

 tenderer