deadline tiếng việt là gì

Bản dịch của "deadline" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: deadline tiếng việt là gì

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "deadline" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

When is the deadline vĩ đại send my tax return?

Khi này là hạn cuối nhằm kiến nghị và gửi đơn trả thuế

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: vpop la gi

English Cách dùng "deadline" nhập một câu

Milestones included deadlines on ratifying compacts, selecting host states, developing plans, submitting license applications, and providing disposal.

His request vĩ đại extend the deadline was denied.

Xem thêm: dây chuyền sản xuất tiếng anh là gì

Did not appear on the ballot due vĩ đại not meeting the deadline for turning in petition signatures.

Each competition has its own deadlines, prizes, ceremonies and expert judges.

If we can vì thế it before the deadline, we will vì thế.