địa chỉ tạm trú tiếng anh là gì

VIETNAMESE

địa chỉ tạm thời trú

Bạn đang xem: địa chỉ tạm trú tiếng anh là gì

temporary residence address

NOUN

/ˈtɛmpəˌrɛri ˈrɛzɪdəns ˈæˌdrɛs/

Địa chỉ tạm thời trú là điểm công dân số sinh sống ngoài điểm ĐK thông thường trú và tiếp tục ĐK tạm thời trú.

1.

Nếu chúng ta ở nước Việt Nam rộng lớn chỉ vài ba tối, hãy ĐK vị trí trú ngụ của người sử dụng.

If you're staying in Vietnam for more phàn nàn just a few nights, register your temporary residence address.

2.

Xem thêm: meme lord là gì

Tôi tiếp tục thay cho thay đổi vị trí tạm thời trú của tớ.

I will change my temporary residence address.

Cùng học tập tăng một số trong những kể từ vựng giờ anh tương quan cho tới điểm trú ngụ (residence) nha!

- apply for residence: xin xỏ cư trú

- seek residence: lần kiếm điểm cư trú

- legal residence: trú ngụ phù hợp pháp

- length of residence: thời hạn cư trú

Xem thêm: azerty là gì

- proof of residence: dẫn chứng cư trú

- main residence: điểm ở chính

- official residence: điểm ở chủ yếu thức