điểm đến tiếng anh là gì

Bản dịch của "điểm đến" vô Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: điểm đến tiếng anh là gì

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

Vietnamese English Ví dụ theo gót văn cảnh của "điểm đến" vô Anh

Những câu này nằm trong mối cung cấp phía bên ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Làm ơn mang đến tôi một ___ cho tới _[điểm đến]_.

I would lượt thích đồ sộ buy a___ đồ sộ __[location]__ please.

Đi đến _[địa điểm]_ rơi rụng từng nào tiền?

How much đồ sộ go to__[location]__?

Xem thêm: aquaphor healing ointment là gì

Đi đến _[địa điểm]_ rơi rụng bao lâu?

How long đồ sộ get đồ sộ __[location]__?

nói chuồn rằng lại một điểm cần thiết đến trừng trị chán

Xem thêm: m3 là gì

Cho tôi đến _[địa điểm]_.

I need đồ sộ go đồ sộ __[location]__.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "điểm đến" vô giờ đồng hồ Anh