đồ án tiếng anh là gì

VIETNAMESE

đồ án chất lượng tốt nghiệp

Bạn đang xem: đồ án tiếng anh là gì

Đồ án chất lượng tốt nghiệp là một trong những công trình xây dựng nghiên cứu và phân tích khoa học tập của SV những ngôi trường ĐH triển khai vô học tập kỳ cuối nhằm chất lượng tốt nghiệp rời khỏi ngôi trường.

1.

Tôi vừa vặn bảo đảm kết thúc loại án chất lượng tốt nghiệp.

I 've just finished protecting final year project.

Xem thêm: cây cổ thụ tiếng anh là gì

2.

Mùa hè này tôi tiếp tục ghi chép loại án chất lượng tốt nghiệp của tớ.

I'm writing my final year project this summer.

Xem thêm: ei là gì

Ngoài final year project, hoàn toàn có thể dùng những kể từ vựng sau nhằm chỉ loại án chất lượng tốt nghiệp nè!

- graduation thesis: This is a graduation thesis. - Đây là một trong những luận án chất lượng tốt nghiệp.

- graduation project: The main objective of the internship is lớn prepare for the graduation project. - Mục đích chủ yếu của việc thực tập luyện là sẵn sàng loại án chất lượng tốt nghiệp.