đóng học phí tiếng anh là gì

VIETNAMESE

đóng học tập phí

Bạn đang xem: đóng học phí tiếng anh là gì

đóng chi phí học tập phí

Đóng tiền học phí Tức là nộp chi phí học tập đáp ứng cho những sinh hoạt phân tích học hành.

1.

Ngày mai tôi tiếp tục đóng góp tiền học phí.

I'll pay the school fee tomorrow.

2.

Xem thêm: chất liệu vải mango là gì

Bạn nên đóng góp tiền học phí cho tới ngôi trường trước thời hạn.

You have đồ sộ pay the school fee before the deadline.

Chúng tớ nằm trong học tập một vài cụm kể từ vô giờ đồng hồ Anh nói đến những sinh hoạt thông thường bắt gặp Lúc đến lớp ĐH nha!

- go đồ sộ university (học đại học)

- pay tuition fee (đóng chi phí học)

Xem thêm: cút nhựa là gì

- register for course (đăng ký môn học)

- have an internship (đi thực tập)

- defense your thesis (bảo vệ luận văn)