gác xép tiếng anh là gì

logo-dictionary

Gác xép là gác nhỏ phụ vô gác không giống.

1.

Tôi sở hữu những vỏ hộp ăn mặc quần áo cũ bên trên gác xếp.

I've got boxes of old clothes in the attic.

2.

Cô tớ đang khiến gì bên trên gác xép vậy?

What is she doing in the attic?

Xem thêm: light up là gì

Khóa học tập IELTS

Cùng học tập thêm thắt một số trong những kể từ vựng giờ anh tương quan cho tới gác xép (attic) nha!

- basement: tầng hầm

- ceiling: trần nhà

- floating floor: tầng nổi

Xem thêm: dây chuyền sản xuất tiếng anh là gì

- split-level: có tính cao không giống nhau

- decking: sàn bên phía ngoài thực hiện được làm bằng gỗ hoặc những miếng mộc nhiều năm được dùng nhằm thực hiện sàn này

- mezzanine: gác lửng