get into trouble là gì

Bản dịch của "get into trouble" vô Việt là gì?

en

volume_up

get into trouble = vi vướng vô rắc rối

Bạn đang xem: get into trouble là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

EN

get into trouble {động từ} [thành ngữ]

volume_up

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "get into trouble" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và hoàn toàn có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Xem thêm: take advantages of là gì

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "get into trouble" vô một câu

Well behaving, he appears to lớn also get into trouble, though it is usually out of a sense of mutual respect and justice.

You don't want to lớn get into trouble with debt over your side business.

King continued to lớn get into trouble after the 1991 incident.

Xem thêm: dk2 vinaphone là gì

He had no idea he might get into trouble.

He is not prone to lớn get into trouble and that probably has to lớn tự with spending a great khuyễn mãi giảm giá of time around the jail.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "get into trouble" vô giờ đồng hồ Việt