gia súc tiếng anh là gì

Bản dịch của "gia súc" nhập Anh là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: gia súc tiếng anh là gì

Bản dịch

VI

gia súc giống {danh từ}

VI

người tạo nên kiểu như gia súc {danh từ}

VI

sự hoảng loàn của lũ gia súc {danh từ}

Ví dụ về đơn ngữ

Vietnamese Cách dùng "breeding stock" nhập một câu

The drought and resulting feed shortage saw a big sell-off of breeding stock -- and they'll be expensive to tướng replace.?

Xem thêm: smoked paprika là gì

The demand is there, especially for breeding stock.

Hence, buying replacement breeding stock should be approached with caution.

Ranchers usually hold back breeding stock which give birth to tướng calves and keep operations going year after year.

Xem thêm: aps c là gì

At least one alpaca and a llama, and several angora goats raised as breeding stock were also lost.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "gia súc" nhập giờ đồng hồ Anh

gia nạm nuôi lấy thịt danh từ