giá trị ph của dung dịch hcl 0 01m là

Công thức tính pH và hướng dẫn giải bài tập về pH

Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về pH và các yếu tố khác công thức tính pH . Như bạn đã biết, PH  là chỉ số hoạt động của các ion H + trong dung dịch, nên độ axit hoặc bazơ của nó.. Các dung dịch nước có giá trị pH < 7 được coi là có tính axit, trong khi các giá trị pH > 7 được coi là có tính kiềm. Để xác định độ pH, chúng ta hãy tham khảo một số công thức tính pH trong bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: giá trị ph của dung dịch hcl 0 01m là

Nội dung chính

Phân loại bài tập tính pH

Tính giá trị pH của dung dịch

+ Pha dung dịch

Dạng 1: Tính giá trị pH của dung dịch

phương pháp giải

+ Tính pH của dung dịch axit: Xác định nồng độ mol của ion H+ trong dung dịch ở trạng thái cân bằng pH=-lg([H+])

+ Tính pH của dung dịch bazơ: Xác định nồng độ mol của ion OH- trong dung dịch ở trạng thái cân bằng   [H+] pH, hay pH = 14-pOH= 14+lg([OH-]).

Ví dụ: Cho dung dịch A là hỗn hợp: H2SO4 2*10^(-4)M và HCl 6*10^(-4)M Cho dung dịch B là hỗn hợp: NaOH 3.10-4M và Ca(OH)2 3 ,5.10-4M

a) Tính pH của dung dịch A và dung dịch B

b) Trộn 300ml dung dịch A với 200ml dung dịch B được dung dịch C. Tính pH của dung dịch C.

Câu trả lời

a)  Ta có nồng độ H+ trong A: [H+] = 2 * 2*10^(-4) + 6*10^(-4) = 0,001M =  10^(-3) => pH = 3

Ta có nồng độ OH- trong B: [OH-] = 3*10^(-4) + 2 * 3,5*10^(-4) = 0,001M =  10^(-3) => pOH = 3 = > pH = 14 – 3 = 11

[OH-] trong B: 3.10-4 + 2.3,5.10-4 = 10-3 mol   pOH = 3 ®    pH =11

b) Trong 300ml dung dịch A có số mol H+ là:

n = CM * V = 0,3 * 0,001 mol

Trong 200 ml dung dịch B có số mol OH- là:

n = CM * V = 0,2 * 0,001 mol

Dung dịch C có: V = 0,5 lít; số mol H+ = 0,3 * 0,001 – 0,2* 0,001 = 10^(-4)  mol

Dạng 2: Pha chế dung dịch

phương pháp giải

+ Dùng phương pháp đường chéo, nhớ: Nước có C% hay CM=0.

+ Xác định số mol chất, pH ® [H+]® mol H+ hoặc mol OH-.

+ Sự cộng và khử nước làm thay đổi nồng độ mol và không làm thay đổi số mol chất. Tính theo số mol chất.

Ví dụ: Dung dịch HCl có pH = 3. Phải pha loãng dung dịch HCl với nước bao nhiêu lần để được dung dịch HCl có pH = 4. Giải thích?

Câu trả lời:

Giả sử dung dịch HCl ban đầu có thể tích V1(l), pH = 3.

Số mol ban đầu của H+ là V1 * 10^(-3) mol

Thể tích H2O cần thêm vào là V2 (lít).

Số mol H+ trong dung dịch có pH= 4 là (V1 + V2 ).10^(-4)

Việc pha loãng dung dịch chỉ làm thay đổi nồng độ mol chứ không làm thay đổi số mol H+.

Vậy :  (V1 + V2 ).10-4 = V1.10-3 => 9 V1 = V2

Vậy phải pha loãng dung dịch 10 lần (thêm nước vào 9 lần thể tích ban đầu).

Công thức tính nhanh pH bài tập

a) Công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA. (VD: HF, HCOOH, CH3COOH...)

pH = (log K axit + nhật ký axit )= -log (α.C axit )

Trong đó: là chất điện phân

KỲ Một : hằng số phân ly của axit

Một : nồng độ mol/l của axit (C Một 0,01M )

b) Công thức tính pH của dung dịch bazơ yếu BOH. (VD: NH3, CH3-NH2,...)

pH = 14+(log K căn cứ + nhật ký căn cứ )

Trong đó: KỲ căn cứ : hằng số phân ly của bazơ

căn cứ : nồng độ mol/l của bazơ

c) Công thức tính pH của dung dịch axit yếu HA và muối NaA. (VD: HF và NaF, HCOOH và HCOONa, CH3COOH và CH3COONa...)

pH = -(log K axit + nhật ký )

Một : nồng độ mol/l của axit

Xem thêm: light up là gì

tôi : nồng độ mol của muối

Một số bài toán áp dụng

Ví dụ 1: Tính pH của dung dịch 3 COOH 0,1 M ở 25 C . BIẾT LOẠI CHỈ MỘT COOH = 1,8. mười -5

Phần thưởng.

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = – (logO Một + logC Một ) = – (log1,8.10 -5 + log0,1 ) = 2,87

Ví dụ 2: Tính pH của dung dịch HCOOH 0,46% ( D = 1 g/ml ). Cho độ phân ly của HCOOH trong dung dịch là = 2%

Phần thưởng

Ta có: C. Hoa Kỳ = = = 0,1 triệu

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = – log (C Một ) = – nhật ký (.0,1) = 2,7

Ví dụ 3: Tính pH của một DUNG DỊCH 3 0,1M . Đối với Kỳ BÉ NHỎ = 1,75. mười -5

pH = 14 + (logO b + logC b ) = 14 + (log1,75.10 -5 + log0,1 ) = 11,13

Ví dụ 4: (KB 2009). Tính pH của dung dịch 3 0,1 M COOH và CHỈ 3 COONa 0,1 M ở 25 C. KIẾN THỨC CHCOOH = 1,75. mười -5 , bỏ qua sự điện phân của THE 2 Ô.

Phần thưởng.

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = – (logO Một + nhật ký)  = – (log1.75.10 -5 + nhật ký) = 4,76

Ví dụ 5: (CHUYÊN-THẮNG 3-2011). Đối với hỗn hợp của CHỈ 3 COOH 0,05 M và CHỈ 3 COONa 0,05 M ở 25 C. KIẾN THỨC CHCOOH = 1,8. mười -5 , bỏ qua sự điện phân của THE 2 Ô.

Vậy pH của dung dịch ở 25 C là  :

A. 5,12  B. 4,85    C. 4,74

Phần thưởng.

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = – (logO Một + nhật ký)  = – (log1,8.10 -5 + log) = 4,74  => C đúng.

Ví dụ 6: (CHUYÊN-THẦN 2-2011). Cho hỗn hợp dung dịch X gồm HF 0,1 M và NaF 0,1 M ở 25 C. KIẾN THỨC HF = 6,8. mười -4 , bỏ qua sự điện phân của THE 2 Ô.

Vậy   pH của dung dịch ở 25 C là  :

A. 4,25  B. 1,58    C. 3,17         D. 3,46

Phần thưởng.

Cách 1: Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = – (logO Một + nhật ký)  = – (log6,8.10 -4 + log) = 3,17  => C đúng.

Cách 2: Giải bình thường xem có lâu hơn không bạn?

ptpu HF <=> h + + F KỲ HF = 6,8. mười -4
Ban đầu 0,1 0,1
po x x X
Sự cân bằng 0,1-x X 0,1+x

Chúng ta có

=> C đúng.

Ví dụ 7: giải pháp DUY NHẤT 3 0,1 M COOH có độ điện ly α = 1%. Vậy  pH của dung dịch ở 25 C là  :

A. 4,2  B. 3      C. 3,17                 D. 2

Phần thưởng.

Áp dụng công thức giải nhanh.

pH = -log(α.C axit ) = -log(0,01.0,1) = 3 => B đúng.

Ví dụ 8: Dung dịch CHỈ chứa 3,00 gam 3 COOH trong 250ml dung dịch .Biết M CH3COOH =60,05. ka=10 -4,75. Vậy   pH của dung dịch ở 25 C là  :

A. 4,2          B. 2,4                                     C. 3,4                             D. 2,7

Phần thưởng.

Tính toán thông thường cho ta dung dịch có nồng độ 0,2M.

Áp dụng công thức giải nhanh => Đ đúng

Xem thêm:

Xem thêm: ei là gì

  • Cách viết phương trình điện phân? .
  • Giải Ancol. bài tập .

Chúng ta vừa tìm hiểu một số dạng bài toán thường gặp trong bài toán tính pH. Đặc biệt công thức tính pH Theo phương pháp tính nhanh giúp chúng em giải các bài toán trắc nghiệm một cách nhanh chóng và chính xác. Ngoài ra còn có một số ví dụ minh họa và câu hỏi trắc nghiệm của các trường chuyên, nhằm định hướng thêm những góc nhìn và chuẩn bị tư duy cho các đề thi, đặc biệt là trong kỳ thi THPT quốc gia. gia đình. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Thể loại: Giáo dục