gối cống tiếng anh là gì

  

Tiếng Anh cầu đường: Thuật ngữ xây cất cầu đường giao thông Việt - Anh

Thuật ngữ giờ Anh thường xuyên ngành cầu đường giao thông. Mô miêu tả những thành phần kết cấu (Structure) của một cây cầu. Kết cấu phần bên trên (Superstructure), kết cấu phần bên dưới, hạ cỗ (Substructure) v.v... Tiếng Anh thường xuyên ngành cầu đường giao thông.

KẾT CẤU PHẦN DƯỚI

Bạn đang xem: gối cống tiếng anh là gì

SUBSTRUCTURE

Cọc đóng

Concrete driven pile

Cọc đóng góp BTCT

Cọc BTCT đúc sẵn

Đốt cọc

Đốt mũi - thân mật - đầu

Tổ thích hợp cọc

Đúc cọc

Cọc thử

Cọc đại trà

Concrete driven pile

Precast concrete pile

Pile segments

Pile tip - middle - head segments

Pile combination

Pile fabrication (or Pile cast)

Test pile (or Trial pile)

Official pile (or Mass pile)

Cọc khoan nhồi

Bored pile (or Drilled pile shaft)

Công tác chuẩn chỉnh bị

Máy khoan

Cần cẩu

Ống vách (tạm)

Dung dịch khoan (Bentonite)

Tọa phỏng cọc

Lớp địa chất 

Lồng cốt thép

Đổ bê tông

Trạm trộn bê tông

Ống sụp bêton

Độ sụt bê tông

Ống siêu âm

Preparation work

Drill machine (or Drilling rig)

Crane (or Crane truck)

Casing (Temporary)

Drilling fluid (Bentonite)

Bored pile co-ordinates

Geological layers

Steel cage

Concreting

Concrete batching plant

Tremie tube

Concrete slump

Duct for sonic testing

Mố

Abutment

Bệ mố

Tường cánh

Tường đầu

Abutment footing

Wing wall

Head wall

Trụ

Xem thêm: ei là gì

Pier

Bệ trụ

Thân trụ

Xà nón trụ

Đá kê gối

Gối cầu

Khe teo giãn

Trụ cọc

Pier footing

Pier body

Pier crosshead

Bearing seat

Bearing pad

Expansion joint

Bent type pier (or Bent pier)

KẾT CẤU PHẦN TRÊN

SUPERSTRUCTURE

Dầm bản

Dầm phiên bản DUL

Dầm I DUL

Dầm hộp

Dầm Super-T

Cáp DUL (Thép độ mạnh cao)

Bản mặt mũi cầu

Bản dẫn

Khe teo giãn

Bê tông nhựa

Slab beam

PC slab beam

PCI girder

Box girder

Super-Tee girder

PC strands (high strength steel)

Bridge deck slab

Transition slab

Expansion joint

Asphalt concrete

KẾT CẤU KHÁC

MISCELLANOUES STRUCTURE

Lan can

Gờ chắn bánh

Sơn kẻ đường

Gờ hạn chế tốc

Trồng cỏ

Guardrails

Curb

Line marking

Speed bump

Sodding

HOÀN THIỆN

COMPLETION

Thông xe cộ kỹ thuật

Thông xe

Technical open (Trial open)

Open đồ sộ public traffic

Tiếp tục update...

Xem thêm: sds page là gì

Updates đồ sộ be continued...