gọi vốn tiếng anh là gì

VIETNAMESE

kêu gọi vốn liếng đầu tư

Bạn đang xem: gọi vốn tiếng anh là gì

huy động vốn

Kêu gọi vốn liếng góp vốn đầu tư là một trong thuật ngữ chuyên nghiệp ngành, nó là một trong loạt những hoạt động và sinh hoạt nằm trong tận hưởng nhằm thuyết phục ngôi nhà góp vốn đầu tư xối vốn liếng mang lại công ty của doanh nghiệp.

1.

Anh ấy có không ít phát minh nhằm lôi kéo vốn liếng góp vốn đầu tư mang lại dự án công trình.

Xem thêm: pc47 là gì

He had various ideas on how vĩ đại raise capital for the project.

2.

Ngày ni những người kinh doanh thông thường lôi kéo vốn liếng góp vốn đầu tư thẳng kể từ những ngôi nhà góp vốn đầu tư, chứ không chỉ giản dị là vay mượn chi phí kể từ ngân hàng.

Today entrepreneurs often raise capital directly from investors, rather than thở simply borrowing money from a ngân hàng.

Xem thêm: mbr và gpt là gì

Một nghĩa không giống của kể từ capital:

- thủ đô (capital): Hanoi is the capital of Vietnam.

(Hà Nội là thủ đô của VN.)