hard copy và soft copy là gì

Bản mượt là phiên phiên bản đọc dễ của 1 phần tài liệu ko được in ấn bên trên phương tiện đi lại vật lý cơ, nhất là Khi được tàng trữ hoặc hiện trên PC.

Bạn đang xem: hard copy và soft copy là gì

1.

Anh ấy tiếp tục gửi phiên bản mượt của report mang lại người sử dụng của tất cả chúng ta.

He already sent our client a soft copy of the report.

2.

Xem thêm: ei là gì

Vui lòng thi công kèm cặp phiên bản mượt của phần này và hình tượng của thành phần.

Please attach the soft copy of this section and the departmental logo.

Xem thêm: hàn thước tên thật là gì

Cùng phân biệt hard copy soft copy nha!

- Bản mượt (soft copy) là phiên bản sao năng lượng điện tử của một số trong những loại tài liệu, ví dụ như tệp được coi bên trên screen PC hoặc được truyền bên dưới dạng tệp thi công kèm cặp e-mail.

- Bản cứng (hard copy) là phiên bản được in ấn rời khỏi giấy má của hình hình họa hoặc tư liệu.