huệ nghĩa là gì

Có 13 kết quả:

僡 huệ恚 huệ惠 huệ慧 huệ憓 huệ昋 huệ沬 huệ繐 huệ蕙 huệ蟪 huệ譓 huệ譿 huệ鏸 huệ

Từ điển phổ thông

Bạn đang xem: huệ nghĩa là gì

điều chất lượng tốt, ơn huệ

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 惠 [huì] (bộ 心).

Tự hình 1

Dị thể 1

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tức giận dỗi, ân oán hận. ◎Như: “khuể hận” 恚恨 ân oán hận. ◇Pháp Hoa Kinh 法華經: “Thâm trước trượt con kiến, tăng ích sảnh khuể” 深著我見, 增益瞋恚 (Thí dụ phẩm đệ tam 譬喻品第三) Lòng chấp trượt sâu sắc chặt, tăng nhiều tính giận dỗi hờn.

Tự hình 2

Dị thể 2

Từ điển phổ thông

điều chất lượng tốt, ơn huệ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lòng thương, lòng nhân ái. ◇Luận Ngữ 論語: “Hữu quân tử chi đạo tứ yên: kì hành kỉ dã cung, kì sự thượng dã kính, kì chăm sóc dân dã huệ, kì sử dân dã nghĩa” 有君子之道四焉: 其行己也恭, 其事上也敬, 其養民也惠, 其使民也義 (Công Dã Tràng 公冶長) (Ổng Tử Sản) sở hữu tứ điều phù hợp với đạo người quân tử: lưu giữ bản thân thì khiêm cung, thờ vua thì cung kính, nuôi dân thì sở hữu lòng nhân ái, sai dân thì phù hợp tình hợp lý và phải chăng.
2. (Danh) Ơn. ◎Như: “huệ trạch” 惠澤 ân trạch. ◇Tam quốc thao diễn nghĩa 三國演義: “Như test con kiến huệ, hà dĩ báo đức?” 如此見惠, 何以報德 (Đệ chén hồi) Ơn ấy tao lấy gì báo lại?
3. (Danh) Cái giáo thân phụ cạnh.
4. (Danh) Họ “Huệ”.
5. (Tính) Sáng trí, lanh lợi. § Thông “huệ” 慧. ◎Như: “tuyệt huệ” 絕惠 rất rất lanh lợi. ◇Liêu trai chí dị 聊齋志異: “Du niên sinh nhất tử, rất rất huệ mĩ” 逾年生一子, 極惠美 (Phiên Phiên 翩翩) Qua năm sinh được một nam nhi, rất rất lanh lợi xinh xẻo.
6. (Tính) Hòa thuận, nhu thuận. ◇Thi Kinh 詩經: “Chung ôn thả huệ, Thục thận kì thân” 終溫且惠, 淑慎其身 (Bội phong 邶風, Yến yến 燕燕) Rốt nằm trong, nhu hòa kính thuận, Hiền và cảnh giác lấy đằm thắm.
7. (Động) Ban ơn, ban thưởng. ◎Như: “huệ tặng” 惠贈 kính tặng.
8. (Động) Thương yêu thương, sủng ái. ◇Trương Triều 張潮: “Thiếp bổn phú gia nữ giới, Dữ quân vi ngẫu thất, Huệ hảo nhất hà rạm, Trung môn bất tằng xuất” 妾本富家女, 與君為偶匹, 惠好一何深, 中門不曾出 (Giang phong hành 江風行) Thiếp vốn liếng là đàn bà căn nhà nhiều, Cùng chàng nên ông xã phu nhân, Thương yêu thương thắm thiết biết chừng nào là, Chưa từng thoát ra khỏi cửa ngõ.
9. (Phó) Cách trình bày tôn xưng, chỉ việc thực hiện của những người không giống là 1 trong những ơn huệ. ◎Như: “huệ cố” 惠顧 đoái cho tới, “huệ lâm” 惠臨 cho tới dự.

Từ điển Thiều Chửu

① Nhân ái, như kì chăm sóc dân dã huệ 其養民也惠 thửa nuôi dân vậy sở hữu lòng nhân ái.
② Ơn mang lại. Như huệ hàm 惠函 ơn mang lại phong thư.
③ Cái giáo thân phụ cạnh.
④ Thông dụng như chữ huệ 慧.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Có lợi, lợi ích: 互惠的原則 Nguyên tắc song mặt mày nằm trong sở hữu lợi; 實惠 Có lợi thiết thực; 施惠於人 Mang quyền lợi mang lại người;
② Ra ơn, kính (biếu).【惠贈】huệ tặng [huìzèng] Kính tặng;
③ (văn) Nhân ái: 其養民也惠 Người bại liệt nuôi dân sở hữu lòng nhân ái;
④ (văn) Như 慧 (bộ 心);
⑤ (văn) Cây giáo sở hữu thân phụ cạnh;
⑥ [Huì] (Họ) Huệ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yêu thương — Cái ơn thực hiện cho những người không giống — Đem gia sản tuy nhiên mang lại — Họ người.

Tự hình 5

Dị thể 13

Từ ghép 11

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Trí lanh lợi, tài trí. ◎Như: “trí tuệ” 智慧 tài trí, trí lanh lợi. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Nhất chú đàn hương thơm xài tuệ nghiệp” 一炷檀香消慧業 (Vọng Quan Âm miếu 望觀音廟) Đốt nén hương thơm đàn nhằm tan biến nghiệp chướng bởi tài trí phát sinh.
2. (Tính) Khôn, sáng sủa trí, nhanh lẹ, mẫn tiệp. ◎Như: “tuệ căn” 慧根 sinh rời khỏi vẫn sở hữu tính sáng sủa láng rộng lớn người, “thông tuệ” 聰慧 lanh lợi, sáng sủa trí.
3. § Ghi chú: Nguyên phát âm là “huệ”.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đầu óc thông minh, nắm rõ mau lẹ. Td: Thông huệ 聰慧.

Tự hình 3

Dị thể 1

Từ ghép 8

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

điều chất lượng tốt, ơn huệ

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 惠 [huì].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuận theo đòi, ko nghịch tặc lại.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ tương tự 4

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họ người.

Tự hình 1

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Rửa mặt mày.

Tự hình 1

Dị thể 3

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

Xem thêm: pc47 là gì

vải thưa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vải thưa.
2. (Danh) Tua (dây tơ hoặc sợi vải vóc đầu năm lại nhằm trang sức). § Cũng như “tuệ” 穗.

Từ điển Thiều Chửu

① Vải thưa.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Tua (rủ lòng thòng).

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

cỏ huệ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Một loại cây cỏ thơm sực. § Ngày xưa, người tao treo cỏ “huệ” 蕙 bên trên bản thân nhằm tách ôn dịch. Còn gọi là “bội lan” 佩蘭.
2. (Danh) “Huệ lan” 蕙蘭 cây tựa như “xuân lan” 春蘭, hoa rất rất thơm sực.
3. (Tính) Cao nhã, thuần khiết. ◎Như: “huệ hóa học lan tâm” 蕙質蘭心 hóa học huệ lòng lan, chỉ người tiến bộ, cao khiết.

Từ điển Thiều Chửu

① Cây hoa huệ.
② Cao nhã, thuần khiết. Như huệ hóa học lan tâm 蕙質蘭心 hóa học huệ lòng lan, chỉ người tiến bộ, thuần khiết.

Từ điển Trần Văn Chánh

Hoa huệ, hoa bội lan. 【蕙蘭】huệ lan [huìlán] (thực) ① Hoa huệ và hoa lan;
② (Ngb) Người đàn bà sở hữu đức tốt;
③ (Ngb) Hai người hoà thuận cùng nhau.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ cây sở hữu hoa white, mùi hương thơm sực tao nhã, tao cũng gọi là hoa Huệ.

Tự hình 2

Từ ghép 1

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển phổ thông

(xem: huệ cô 蟪蛄)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “huệ cô” 蟪蛄.

Từ điển Thiều Chửu

① Huệ cô 蟪蛄. Xem chữ cô 蛄.

Từ điển Trần Văn Chánh

【蟪蛄】huệ cô [huìgu] (động) (Một loại) ve sầu sầu (Platypleura kaempferi).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Huệ cô 蟪蛄: Con ve sầu sầu.

Tự hình 2

Từ ghép 1

Một số bài xích thơ sở hữu dùng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều nối tiếp trí — Thuận theo đòi.

Tự hình 1

Dị thể 2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét phân biệt tỉ mỉ — Một âm không giống là Tuệ. Xem Tuệ.

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ tương tự 2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cây mâu mũi sở hữu thân phụ góc, một loại binh khí thời cổ — Cái đỉnh thật to lớn.

Xem thêm: act your age nghĩa là gì

Tự hình 1

Dị thể 4

Chữ tương tự 1