i hate you nghia tieng viet la gi

I hate you, Tej!

Tôi ghét bỏ anh, Tej!

Bạn đang xem: i hate you nghia tieng viet la gi

You hate mạ and I hate you, right?

Bố ghét concon ghét phụ vương, chính không?

I hate you, get away from mạ.”.

Tôi ghét bỏ anh, mau rời xa tôi ra!".

I hate you and I hate myself.”.

Tôi ghét bỏ anhghét luôn luôn cả chủ yếu bản thân.”.

But you're wrong and I Hate you.

Bạn sai rồi và tôi ghét bỏ bạn.

Mọi người cũng dịch

you know i hate

i know you hate

i will hate you

why i hate you

i should hate you

i hate how you

I hate you! You home-school mạ lượt thích I'm a prisoner!

Con ghét u, bắt con học tập ở nhà như bị tù đày vậy!

I hate you all and I hope you know that.

Tôi ghét bỏ anh lắm, kỳ vọng anh biết vấn đề này.

I hate you, you are sánh bad!”.

Tôi hận anh, anh thiệt xấu xí xa!".

I hate you for the sacrifices you made for mạ.

Tôi ghét bỏ anh vì như thế những quyết tử anh thực hiện mang lại tôi.

Has your child ever said,“I hate you”?

Đã bao h bạn phát biểu câu" Tôi ghét bỏ bạn" chưa?

i would hate you

i hate seeing you

Xem thêm: smoked paprika là gì

i did hate you

i could hate you

I hate you and I will never forgive you.”.

Tôi hận anh và ko khi nào buông bỏ mang lại anh đâu”.

I hate you sánh much.

Con ghét người lắm.

Ugh I hate you!

Ahggg tôi ghét bỏ cậu!

You are wrong and I hate you.

Bạn sai rồi và tôi ghét bỏ bạn.

I hate you a little.

Em ghét khá không nhiều.

I hate you for always saving mạ from myself.

Tôi ghét bỏ anh vì như thế tiếp tục luôn luôn cứu vãn tôi ngoài phiên bản thân mật bản thân.

Who said I hate you?”.

Ai bảo rằng ta hận ngươi?”.

I hate you sometimes, you know.".

Đôi Khi em ghét… anh biết đấy.”.

You know how much I hate you.

Cậu biết tôi ghét bỏ cậu mà đến mức này.

I hate you, Ryu Saeba!

Tôi hận anh, Mạnh Ba!

I hate you, Tej!

Tôi ghét bỏ cậu, Tej!

I hate you, but I'm not mad.

Tôi hận anh tuy nhiên tôi ko phẫn uất.

I hate you!” she shouted.

Em ghét ngài!” nường gào lên.

I hate you and will hate you forever".

Ta hận ngươi, ta hận ngươi mãi mãi!".

I hate you hereafter because you have hit mạ.

Tôi ghét bỏ cô vì như thế tấn công tôi.

I hate you, tự you hear?

Tôi ghét bỏ anh, anh sở hữu nghe không?

I hate you Smith.

Tôi hận anh, Lion Smith.

I hate you.

Tôi ghét bỏ ông.

I said,"I hate you, daddy.".

Xem thêm: mbr và gpt là gì

Con tiếp tục phát biểu," con ghét phụ vương.".

Who said I hate you?".

Ai phát biểu tôi ghét bỏ cô?”.