identity sql là gìCác khóa đào tạo và huấn luyện qua loa video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học bên trên YouTube 76K/tháng. Đăng ký Hội viên

IDENTITY hoặc thường hay gọi là tính chất nhận dạng của SQL Server được dùng sẽ tạo đi ra cột nhận dạng, bọn chúng chứa chấp những độ quý hiếm tự động hóa đột biến tuần tự động nhằm nhận dạng độc nhất từng sản phẩm vô một bảng.

Mỗi một bảng chỉ được luật lệ với độc nhất một tính chất nhận dạng.

Bạn đang xem: identity sql là gì

Một tính chất nhận dạng với nhị trở thành phần:

  • Giá trị khởi điểm (seed value)
  • Giá trị tăng (increment value) hoặc thường hay gọi là bước nhảy

Cú pháp:

IDENTITY(seed_value, increment_value)

Cần ghi nhớ rằng nếu như ghi chép là identity tuy nhiên không tồn tại phần seed_value và increment_value thì tương đương: identity(1,1).

Ví dụ:

identity(1,1) tức là độ quý hiếm khởi điểm là 1 trong những và những độ quý hiếm sẽ tiến hành tự động hóa dẫn đến là 1 trong những, 2, 3, ...

identity(3,5) tức là độ quý hiếm khởi điểm là 3 và những độ quý hiếm sẽ tiến hành tự động hóa dẫn đến là 3, 8, 13, ...

Ví dụ vận dụng vô thực tế:

CREATE TABLE Student(

  studentid int IDENTITY NOT NULL,

Xem thêm: mực lá tiếng anh là gì

  studentname nvarchar(30)
);

, cột studentid tiếp tục tự động hóa nhận những độ quý hiếm chính thức từ là 1 và những độ quý hiếm sau là 2, 3, 4, ...

Lưu ý:

+ Quý Khách ko thể sửa đổi (UPDATE) được những độ quý hiếm của cột bịa IDENTITY.

+ Do những độ quý hiếm của cột bịa IDENTITY là tự động hóa được sinh đi ra vô quy trình chèn (INSERT) bạn dạng ghi, nên nếu như mình thích dữ thế chủ động bịa độ quý hiếm bên trên cột này vô quy trình chèn bạn dạng ghi bạn phải triển khai như sau:

SET IDENTITY_INSERT Tên_bảng ON;

INSERT Tên_bảng(Các_cột) values(Các_giá_trị);

Ví dụ:

Xem thêm: be bound to có nghĩa là gì

SET IDENTITY_INSERT Student ON;

INSERT Student(studentid, studentname) values(13,'ABCD');

» Tiếp: CREATE TABLE (Tạo bảng)
« Trước: NULL và NOT NULL
Các khóa đào tạo và huấn luyện qua loa video:
Python SQL Server PHP C# Lập trình C Java HTML5-CSS3-JavaScript
Học bên trên YouTube 76K/tháng. Đăng ký Hội viên

Copied !!!